O naší škole

Střední odborné učiliště Svitavy je jediným školským zařízením na území města Svitav, zabývající se výukou nejenom maturitních oborů, ale i  výukou tříletých učebních oborů. Škola prošla ve svém vývoji mnoha změnami, které po roce 1945 reagovaly na politické i hospodářské změny v celé společnosti.
Svůj vznik může tedy škola datovat již do školního roku 1945/1946, kdy byla zřízena v budově bývalé německé školy v Riegrově ulici učňovská škola všeobecného typu, v níž se vzdělávalo v tříletých učebních oborech asi 220 učňů. Z tohoto počtu bylo 70 učňů z kovooborů. Ostatní učni byli z textilní výroby, zpracování dřeva, potravin, nebo se učili ve službách či obchodu.
Naléhavá potřeba odborné výchovy dorostu pro nově založený strojírenský závod vedla v roce 1949 ke zřízení Střediska pracujícího dorostu TOS, které provádělo dílenskou výuku učňů. Až po roce 1950 dochází k zodbornění školy na kovodělné profese. Už tehdy se ve Svitavách učí strojní zámečníci, nástrojaři, mechanici a elektrotechnici. Škola stále více směřovala k výuce kovooborů.
Vývoj společnosti se odrážel nejenom v odbornosti, počtu žáků a tříd, ale i v různých názvech školy. V roce 1952 to bylo Odborné učiliště Státních pracovních záloh, v roce 1957 Odborné učiliště TOS a v roce 1979 Střední odborné učiliště TOS ve Svitavách.
Po sloučení se Středním odborným učilištěm textilním v roce 1996 se jmenovalo Střední odborné učiliště a Učiliště Svitavy. V rámci optimalizace škol svitavského okresu potom v roce 1998 došlo ke sloučení s SOU strojírenským v Poličce.
Nynější název Střední odborné učiliště Svitavy má škola od roku 2006.
 

 

 


 

 

 

Střední odborné učiliště Svitavy - netfirmy.czStřední odborné školy s výučním listem - netfirmy.cz

Třídní rodičovské schůzky

Naše aktivity

Partnerské firmy