ŠABLONY

Od 1.3.2017 realizuje SOU Svitavy tzv. „Šablony“ tj. unijní program  pro zlepšení podmínek práce školy. Pracovníci SOU Svitavy vybrali ty Šablony, které odpovídají profilu školy a pokrývají ty oblasti, ve kterých škola cítí, že potřebuje zlepšení.

Jsou to tyto Šablony:

2.1.-2.4. Vzdělávaní pracovníků

2.8. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.9. Tandemová výuka

2.10. Zapojení odborníků z praxe do výuky

2.13. Vzájemná spolupráce pedagogů

 

Největší položku v rozpočtu představuje Šablona 2.8. Stáže pedagogických pracovníků jak teorie, tak praxe probíhají ve strojírenských a plastikářských firmách. Celkový rozpočet programu Šablony je pro školu téměř 686 tis. Kč.

 

Konec tohoto projektu plánován na 31.12.2018.

 

7. 6. 2018 Seminář odborníka z praxe

Seminář odborníka z praxe Ivo Stupky ve firmě Czech Blades byl  určen  pro žáky třídy 2.M – Mechanik seřizovač.  Akce se uskutečnila ve  čtvrtek  7. června v Jevíčku, kde se deset žáků seznámilo s elektroerozivním obráběním (řezání matrice pro střižný nástroj) a 3D měřením (měření vodící desky). Žáci byli seznámeni s programování - Peps CAD/CAM systém a praktická ukázka proběhla na drátořezu, hloubičce a 3D měření Venzel.

 

 

 

16. 5. 2018 Seminář odborníka z praxe

Seminář odborníka z praxe Ivo Stupky ve firmě Czech Blades byl určen pro žáky třídy 3.M – Mechanik seřizovač. Akce se uskutečnila ve středu 16. května v Jevíčku, kde se sedm žáků seznámili s elektroerozivním obráběním a 3D měřením. Žáci byli seznámeni s programování - Peps CAD/CAM systém a praktická ukázka proběhla na drátořezu, hloubičce a 3D měření Venzel.

 

V současnosti se projekt nachází ve fázi udržitelnosti, tj. od 1. 7. 2015 do 30. 6. 2018.

 

11. 04. 2018 - Přednáška na téma vstřikování plastů

 

 

Druhá část  přednášky odborníka z praxe Jiřího Nárožného proběhla ve středu 11. dubna 2018. Tato přednáška navázala na úvod o materiálech a parametrech vstřikování. Probíraná témata byla vysvětlena do větších podrobností a následně žáci měli možnost získané informace vyzkoušet přímo na stroji ENGEL. Jednalo se o různé výpočty parametrů vstřikování, které zapsali do stroje a na závěr si je vyzkoušeli přímo na daném typu formy (výlisku). Pro žáky mají největší přínos předané zkušenosti přímo z praxe. Konec přednášky provázela diskuze na téma technologie vstřikování plastů.

 

  

 

10. 04. 2018 - Přednáška odborníka z praxe na robotizaci

 

 

Žáci druhého ročníku oboru mechanik plastikářských strojů měli možnost 10. dubna 2018 zdokonalit své vědomosti za přítomnosti odborníka z praxe. Školu v rámci projektu navštívil Vladimír Tůma z firmy REHAU. Téma přednášky bylo zaměřeno na historii, vývoj a praktické využití robotizace v plastikářském průmyslu. Žáci měli možnost vidět v praktických ukázkách využití ROBOTA KUKA, který v rámci výuky mají možnost ovládat i programovat.

 

   

 

27. 03. 2018 - zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ.

 

V úterý 27. března 2018 navštívil naše žáky 2. ročníku mechanik plastikář technolog firmy Rehau Jiří Nárožný v rámci projektu zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ.

Téma přednášky byl úvod do vstřikování plastů a výuka byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se žáci dozvěděli základy o materiálech, strojích i nástrojích sloužících na zpracování plastů. Praktická část byla ukázka přímo na vstřikolisu a žákům bylo názorně předvedeno jak stroj a nástroj funguje, a jak probíhá proces vstřikování.

Přednáška bude mít návazné pokračování. Žáci využijí tyto informace jak v rámci studia a následně i v povolání.