ŠABLONY

Od 1.3.2017 realizuje SOU Svitavy tzv. „Šablony“ tj. unijní program  pro zlepšení podmínek práce školy. Pracovníci SOU Svitavy vybrali ty Šablony, které odpovídají profilu školy a pokrývají ty oblasti, ve kterých škola cítí, že potřebuje zlepšení.

Jsou to tyto Šablony:

2.1.-2.4. Vzdělávaní pracovníků

2.8. Stáže pedagogů u zaměstnavatelů

2.9. Tandemová výuka

2.10. Zapojení odborníků z praxe do výuky

2.13. Vzájemná spolupráce pedagogů

 

Největší položku v rozpočtu představuje Šablona 2.8. Stáže pedagogických pracovníků jak teorie, tak praxe probíhají ve strojírenských a plastikářských firmách. Celkový rozpočet programu Šablony je pro školu téměř 686 tis. Kč.

 

Konec tohoto projektu plánován na 31.12.2018.