OSTATNÍ SOUTĚŽE

 
Vítězíme! Úspěch v soutěži "Právo na každý den"

 

 
Naše čtyřčlenné družstvo se v letošním roce vyznamenalo!

Jako již tradičně jsme se zapojili do 15. ročníku soutěže v oblasti právního vědomí s názvem "Právo na každý den".  

A díky velkému nasazení našeho týmu ve složení Anna Mudrá, Martin Škop, Tomáš Dobrovolný, Lukáše Valach, se nám dne 12 .5. 2016 podařilo získat 1. místo. Především lídr našeho týmu Lukáš Valach dal do přípravy soutěže doslova celé své srdce. Děkujeme.

 


Jsme na toto umístění velmi hrdí, neboť naši žáci věnovali přípravě nemalou část svého volného času a díky jejich velkému nasazení se jim podařilo nechat za sebou týmy Gymnázia Svitavy i Střední zdravotnické školy Svitavy.

Soutěž praktických dovedností žáků základních škol
Okresní kolo 2016


Jako již každoročně jsme i v letošním školním roce pořádali Soutěž praktických dovedností žáků základních škol. Žáci ve svých školních kolech v letošním roce vyráběli obracečku.
 
   

Do okresního kola postoupili jen ti, kteří se umístili na prvních dvou místech.
Dne 
19. dubna se na naši školu sjeli tito nejlepší žáci základních škol, aby mezi sebou poměřili síly při výrobě kovadla, nebo chcete-li hamru.Celkem se této akce zúčastnilo 11 základních škol.

- ZŠ Svitavy, Felberova
- ZŠ Svitavy, nám. Míru
- ZŠ Svitavy, Riegrova
- ZŠ Svitavy, Riegrova
- ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská
- ZŠ Vitějeves
- ZŠ Pomezí
- ZŠ Bystré
- ZŠ Brněnec
- ZŠ Litomyšl, Zámecká
- ZŠ a MŠ Městečko Trnávka

Náročnost výrobku odpovídala dovednostem, znalostem, ale už i zkušenostem žáků. Po celou dobu pracovali žáci základních škol pod dozorem našich učitelů odborného výcviku. Protože občas je potřeba i drobná rada v dílnách, na práci dohlíželi a občas také poradili žáci našeho učiliště. Po celou dobu panovala dobrá nálada, což na soutěžích jistě není běžné.Děti tak měly možnost poznat chod naší školu a prohlédnout si dílny, ve kterých se dennodenně odehrává výuka. Vítězi se vlastně stali všichni účastníci, neboť si domů odnesli svůj výrobek. A že to při závěrečné zátěžové testové zkoušce bylo notně slyšet, že hamr pracuje, jak má!

Při pohledu do hodnotící tabulky jsou výsledky jasné:

na 
1. místě se umístil Jan Gracias ze ZŠ Vítějeves,2. a 3. místo pak obsadili žáci Základní školy Litomyšl, ZámeckáJan Jirásek a René Hora.

 

Gratulujeme a těšíme se opět na další společnou práci!