VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název:                       "Nákup počítačů pro SOU Svitavy"

 

Datum vyhlášení:      27.06.2019
Stav:                          ukončená
Datum ukončení:       15.07.2019 do 11:00 hod.

 

Výsledek zadávacího řízení

 

Přílohy:  Výzva k podání nabídek

               Čestné prohlášení

 

 

 

Název:                       "Nákup vozidla pro SOU Svitavy"

 

Datum vyhlášení:      15.5.2019
Stav:                          ukončená
Datum ukončení:       27.5.2019 do 11:00 hod.

 

Výsledek zadávacího řízení

 

Přílohy:  Výzva k podaní nabídek

                Čestné prohlášení

 

 

 

Název:                       "Vyměna kotlů s regulací řízení teploty, výměna otopných těles s termostatickými hlavicemi a vedení"

Datum vyhlášení:      20.6.2016
Stav:                          ukončená
Datum ukončení:       30.9.2016


 

Přílohy:

VÝZVA (112 KB)
PŘÍLOHA Č.1 (16 KB)
PŘÍLOHA Č.2 (44 KB)
VÝSLEDEK VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ (70 KB)