Nová učebna nekonvenčního obrábění

13.09.2018

V listopadu loňského roku jsme v rámci projektu začali rozšiřovat výukové prostory SOU Svitavy na Nádražní ulici formou přístavby ke stávajícím budovám asi za 7 mil. Kč. V současné době již probíhá v nové učebně nekonvenčního obrábění zaškolování našich učitelů na technologicky nejmodernějších strojích. Učebna je rozdělena do dvou samostatných částí, a to na počítačovou učebnu a učebnu s obráběcími stroji. Další fází projektu byl nákup, stěhování a instalace nových strojů. Pro zasvěcené je určena informace, že se jedná o drátovku, hloubičku a CNC frézku, které jsou vybaveny řídícími systémy Fanuc a HAAS.

Žáci si tedy mohou kompletně vyzkoušet celý výrobní proces obrobku nejmodernější technologickou metodou. Tato učebna výrazně přispěje ke zkvalitnění a zlepšení výuky na škole. Nová učebna CNC strojů by měla přispět k navýšení kvalifikovaných pracovníků ve strojírenství v našem regionu, kde právě tento obor dlouhé roky vynikal a SOU Svitavy vychovalo celou řadu špičkových odborníků. Celkové náklady na realizaci projektu Pardubického kraje dosahují téměř 22 milionů Kč a budou hrazeny z dotace Evropského fondu pro regionální rozvoj a Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

Alice Štrajtová Štefková