Oceněná Eva Dobrovská

29.06.2018

Žákyně Eva Dobrovská byla 27. června oceněna jako žákyně města Svitavy. Eva navštěvuje 3. ročník maturitního oboru mechanik plastikářských strojů a zaslouží si ocenění hlavně za vynikající studijní výsledky v praktickém vyučování. V převážně chlapecké třídě se nejenom vyrovná v kvalitě a rychlosti odvedené práce spolužákům, ale dokonce je i předčí. Eva spolehlivě plní zadané úkoly, nebojí se žádné práce nejenom na školních pracovištích, ale je chválena i na pracovištích praktického vyučování, které škola zřizuje přímo ve výrobních společnostech. Mezi spolužáky je oblíbená pro svoji kamarádskou povahu, neváhá pomoci spolužákům v teoretických i praktických činnostech. Eva také dokáže samostatně aplikovat získané teoretické vědomosti v praxi. Na odborných praxích výborně reprezentuje naši školu pohotovým a spolehlivým vykonáváním zadaných prací. A protože má Eva rovněž vynikající studijní výsledky i v teoretickém vyučování je zaslouženě nominována za SOU Svitavy na ocenění žákyně města Svitavy.