Odborník v praxi – elektroerozivní obrábění

26.11.2018

V rámci projektu odborníka v praxi navštívil žáky 2. ročníku oboru mechanik seřizovač odborník Jan Košík z firmy P.D. Refractories CZ a.s. Téma návštěvy bylo elektroerozivní drátové řezání a obrábění. Ve dnech 14. a 15. listopadu byla žákům názorně ukázána práce na CNC hloubičce a drátovce v nové učebně SOU Svitavy pro mechaniky seřizovače. Řešila se problematika fungování drátového řezání, jaké materiály se mohou řezat a jakým řezacím drátem. Další část přednášky byla o upínání obrobku na stůl drátovky a jeho napozicování. Nakonec se vybrala správná technologie řezání a spustil se celý program. Po řezání proběhla kontrola výrobku měřením a porovnáváním s výkresem.

Dne 16. listopadu 2018 navštívili naši žáci firmu P. D Refractories CZ a.s., ve které Jan Košík názorně představil, jak vše v praxi funguje a na co se mají naši žáci připravit. Díky této spolupráci žáci získali spoustu potřebných informací, které využijí v rámci studia a pak následně ve svém  zaměstnání. Alice Štrajtová Štefková