ROZVRH ŠKOLY 

Vysvětlivky k rozvrhu hodinZkratky předmětů 
 
Český jazyk a literatura
CJL
Instalace vody a kanalizace
IVK
Anglický jazyk
ANJ
Vytápění
VTP
Německý jazyk
NEJ
Zdravotechnická instalace
ZTI
Občanská nauka
OBN
Stavební materiály a konstrukce
SMK
Dějepis
DEJ
Provozní administrativa
PAD
Matematika
MAT
Obchodní provoz
OBP
Fyzika
FYZ
Provozní administrativa
PAD
Chemie
CHE
Zbožíznaství
ZBO
Základy ekologie
ZEK
Odborná cvičení
OCV
Informační a komunikační technologie
IKT
Komunikace se zákazníkem
KOZ
Tělesná výchova
TEV
 
 
Ekonomika
EKN
 
 
Technická dokumentace
TED
 
 
Technické kreslení
TEK
 
 
Strojírenská technologie
STT
 
 
Strojnictví
STR
   
Technologie
TE
 
 
Technologie zpracování plastů
TZP
 
 
Technická mechanika
TM
 
 
Technická měření
TME
 
 
Automatizace  strojů
AS
 
 
Plastové materiály PSM