Domov mládežeKde nás najdete?

Přihláška do Domova mládeže

Ubytování žáků SOU je zajištěno v Domově mládeže na Brněnské ulici. Provoz domova mládeže je nepřetržitě celý pracovní týden (mimo soboty, neděle, svátky a školní prázdniny)  od 6 hodin v pondělí ráno do 14 hodin v pátek odpoledne.

Pro ubytované žáky je k dispozici 16 pokojů. Ve volném čase mohou využívat společenskou místnost, počítačový koutek, posilovnu, hřiště, klub mládeže, hernu stolního tenisu a hudební místnost.
 
 
Pro využití volného času žáků na DM jsou provozovány dle zájmu žáků činnosti v oblasti:
-          sportovní (míčové hry, stolní tenis, posilovna, tanec,stolní fotbal)
-          ručních prací (šití)
-          využití výpočetní techniky a Internetu ke vzdělávání
-         společenské (stolní hry, kulečník, poslech hudby, televize, tématické filmy, hra na nástroje v hudební zkušebně)
Podle zájmu žáků mohou navštěvovat i kroužky organizované DDM ve Svitavách nebo školami.

 
Provoz a dění na DM upravuje „Vnitřní řád Domova mládeže“.
 


          

 

Úhrada za ubytování:
▪ dva žáci na pokoji – cena za 1 žáka                                    1050,- Kč
▪ tři žáci na pokoji – cena za 1 žáka                                       950,- Kč


Termín úhrady – do 20. dne v měsíci na běžný měsíc v pokladně SOU Svitavy na adrese Nádražní 1083/8, nebo bezhotovostně na číslo účtu organizace 273213853/0300.

Pozn.: Vyhl. 108/2005 Sb. § 5 odst. 4 – Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. Toto ustanovení vyhlášky se vztahuje na případy opakované a dopředu známé nepřítomnosti žáka v domově mládeže, která je způsobena organizací vyučování v konkrétní škole, a která vyplývá z příslušného rámcového a školního vzdělávacího programu. Cílem je v souladu s odůvodněním vyhlášky č. 436/2010 Sb., kterou bylo předmětné ustanovení novelizováno,  zjednodušit administrativní náročnost, která je spojena s vyúčtováním a vracením úplaty za ubytování.

 

 

Výše úplaty za ubytování v domově se přiměřeně snižuje z důvodu organizace vyučování ve škole následujícím způsobem:

  • - studentům, kteří nejsou ubytování méně než 5 dní (včetně) - měsíční předpis se nekrátí,

  • - studentům, kteří nejsou ubytování v rozmezí 6ti – 15ti dní (včetně) – měsíční předpis se krátí o 50 %,

  • - studentům, kteří nejsou ubytování více, než 15 dní – měsíční předpis se krátí o 75 %.


 

Vyúčtování úplaty za ubytování provede ekonom ve dvou termínech během školního roku:

- do 31. 12. běžného roku

- do 30. 6. běžného roku


 

Stanovení výše úplaty na 1 lůžko a 1 kalendářní den

- při měsíční úplatě 1.050,00 Kč – úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den  35,00 Kč

- při měsíční úplatě    950,00 Kč – úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den  32,00 Kč


 

Stravování žáků je zajištěno prostřednictvím Střední zdravotnické školy ve Svitavách. Ceny jsou ve školním roce 2019/2020 následující:

- snídaně: 17,00 Kč

- večeře:  24,00 Kč

 

 

 

Fotogalerie: