Kontakty

Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083/8
568 02 Svitavy

 
 

Telefon:
+420 461 534 927

 Fax:
 +420 461 534 927

e-mail:  info@sou.svitavy.cz
http: www.sousvitavy.cz
http://elearning.sousvitavy.cz


IČO: 15034569


BUDOVY ŠKOLY

 
Nádražní 1083 Sekretariát 461 534 927 
  Odborný výcvik 461 531 915
Richarda Kloudy 1134 Teoretické vyučování   461 533 163
Alešova 1329, 1330 Teoretické vyučování 461 533 588, 461 532 679
Brněnská 307   Domov mládeže   461 532 197


Budova Nádražní
 
Ředitel   Ing. Leoš Říha          461 533 343  riha@sou.svitavy.cz
Sekretariát      Klára Salivarová 461 534 927 info@sou.svitavy.cz
Zástupce ředitele praktického vyučování  Mgr. Alice Štrajtová
Štefková
461 533 689 strajtova@sou.svitavy.cz
Ekonomické oddělení  Ing. Jaroslav Bajer 461 534 329 ucto@sou.svitavy.cz
  Jaroslava Frantová 461 534 329  
  Věra Cebáková 461 534 927 kl. 35 mzdy@sou.svitavy.cz
Odborný výcvik Petr Svoboda 461 531 915 svoboda@sou.svitavy.cz
Svářečská škola  Petr Svoboda 461 531 915 svoboda@sou.svitavy.cz
  Klára Salivarová 461 534 927 info@sou.svitavy.cz


Budova Richarda Kloudy 1134
 
Zástupce
ředitele
teoretického
vyučování
Mgr. Josef Ondráček 461 533 163 ondracek@skola. sou.svitavy.cz
Sborovna

Mgr. Zora Hauptová

Mgr.Soňa Bečičková

Mgr. Lubomír Brix

461 533 163  


Budova Alešova 1329, 1330
 
Sborovna       

Mgr. Jiří Hájek

Mgr. Michal Kadlec

Mgr. Libor Podhorný

Ing. Pavel Pospíšil

Ing. Jana Sýkorová

461 532 679                                                   
 

Ing. Josef Hájek

Ing. Petr Choutka

Ing. Jiří Polanský

461 533 588  


Budova Brněnská 307
 
Internát                                            461 532 197                                                   


Pověřenec GDPR

 

Pověřenec                                        703 380 641        poverenec@sou.svitavy.cz   

Střední odborné učiliště Svitavy - netfirmy.cz
Střední odborné školy s výučním listem - netfirmy.cz