Přijímací řízení

 
 
 
Vyhlášení 5. kola přijímacího řízení pro rok 2018/2019
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro rok 2018/2019
 
 
 
 
 
 

Důležité informace:

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání zápisového lístku.

Do 10 pracovních dní je nutné odevzdat škole zápisový lístek.

Pokud uchazeč zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

 

 
 
 

Přihláška ke studiu - zde

 
 
Jednotná přijímací zkouška
 
Forma zkoušky - didaktický test z ČJL a MA a její aplikace
 
 
ČJ a literatura
 
- 50 bodů, 60 min
- povolené pomůcky: propisovací tužka
 
 
Matematika a její aplikace
 
- 50 bodů, 70 min
- povolené pomůcky. rýsovací potřeby, propisovací tužka
 
 
Na co si dát pozor:
 
- psací potřeby: povolena je pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně
- nepovolené pomůcky: mobilní telefon, chytré hodinky, kalkulačky
Střední odborné učiliště Svitavy - netfirmy.czStřední odborné školy s výučním listem - netfirmy.cz