Přijímací řízení

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021
 
 
 
 
 
 

Důležité informace:

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání Zápisového lísku.

 

Do 10 pracovních dní je nutné odevzdat škole Zápisový lístek.

Pokud uchazeč Zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce

  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)

  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083 (po předchozí telefonní dohodě na tel. čísle 702 229 656).

 
 
 
 
 
 
 
 
Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021 - MATURITNÍ OBORY
 
Mechanik seřizovač   přijatí uchazeči - zde
 
Mechanik plastikářských strojů   přijatí uchazeči - zde
 

Důležité informace:

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání Zápisového lísku.

 

Do 5 pracovních dnů je nutné odevzdat škole Zápisový lístek (do 23. června 2020)

Pokud uchazeč Zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce

  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)

  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083 (po předchozí telefonní dohodě na tel. čísle 702 229 656).

 

 
 
 
 
 
 
Informace o přijímacím řízení pro školní rok 2020/2021 pro maturitní obory
 
Letošní přijímací zkoušky a přijímací řízení se řídí zákonem č. 135/2020Sb. Vzhledem k tomu, že je stanoven pouze jeden termín jednotné přijímací zkoušky, koná uchazeč přijímací zkoušku vždy na škole, která je na přihlášce první v pořadí. Jednotná přijímací zkouška proběhne 8. června 2020 od 8 hodin v budově SOU Svitavy na ulici Richarda Kloudy. Pozvánky na přijímací zkoušky budou rozeslány doporučenou poštou. Uchazečům, kteří měli naši školu uvedenou na přihlášce na druhém pořadí bude zaslán doporučenou poštou dopis s identifikačním číslem, díky kterému zjistí, zda byli přijati ke studiu na SOU Svitavy. Přijímací řízení proběhne 15. června 2020, výsledky pod evidenčními čísly budou zveřejněny 16. června 2020 zde.
 
Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021 - UČEBNÍ OBORY
 
 
 
 
 

Důležité informace:

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou. Zápisový lístek můžete zaslat či odevzdat (na sekretariát školy) v případě, když se rozhodnete pro obor vyučovaný na Středním odborném učilišti Svitavy.

V případě, že se Váš syn uchází o přijetí na maturitní obor, můžete se zasláním Zápisového lístku počkat, až do rozhodnutí o přijetí do maturitního oboru na dané škole.

 

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce

  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)

  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083 (po předchozí telefonní dohodě na tel. čísle 702 229 656).

Pokud uchazeč zápisový lístek škole neodevzdá, zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

 
Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro rok 2020/2021
 
 
 
Možné termíny přijímacích zkoušek v náhradním termínu - viz příloha
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustrační testy - přijímačky nanečisto
 
 
Matematika                    DIDAKTICKÝ TEST, Záznamový arch, Klíč správných řešení
 
 

 

 
 
Jednotná přijímací zkouška
 
Forma zkoušky - didaktický test z ČJL a MA a její aplikace
 
 
ČJ a literatura
 
- 50 bodů, 60 min
- povolené pomůcky: propisovací tužka
 
 
Matematika a její aplikace
 
- 50 bodů, 70 min
- povolené pomůcky: rýsovací potřeby, propisovací tužka
 
 
Na co si dát pozor:
 
- psací potřeby: povolena je pouze propiska, nesmí propíjet, nesmí být gumovatelná, nesmí psát slabě nebo přerušovaně
- nepovolené pomůcky: mobilní telefon, chytré hodinky, kalkulačky
Střední odborné učiliště Svitavy - netfirmy.czStřední odborné školy s výučním listem - netfirmy.cz

Přílohy:

Náhradní termíny přijímacích zkoušek (1 MB)