ZAMĚSTNANCI ŠKOLY


VEDENÍ ŠKOLY
 
Ředitel   Ing. Leoš Říha          461 533 343  riha@sou.svitavy.cz
Sekretariát      Klára Salivarová 461 534 927 info@sou.svitavy.cz
Zástupce ředitele teoretického vyučování Mgr. Josef Ondráček 461 533 163 ondracek@skola. sou.svitavy.cz
Zástupce ředitele pro praktické vyučování Mgr.Alice Štrajtová 461 533 689 strajtova@sou.svitavy.cz
Ekonom Ing. Jaroslav Bajer 461 534 329 ucto@sou.svitavy.cz
Vedoucí učitel odborného výcviku Petr Svoboda 461 531 915 svoboda@sou.svitavy.cz
 
UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ
  

 
Jméno a příjmení
Co učí
Mgr. Bečičková Soňa CJL
Mgr. Brix Lubomír
FYZ, IKT
Ing. Hájek Josef
STT, TE, TED, STR
Mgr. Hauptová Zora
MAT, CHE, OBN, FYZ
Mgr. Hájek Jiří
ANJ, OBN, ZEK
Ing. Choutka Petr
SMK, ZTI, VTP, TED, TME, AS, TM
Mgr. Kadlec Michal ANJ, DEJ
Mgr. Ondráček Josef
MAT
Mgr. Podhorný Libor
TEV, EKN
Ing. Polanský Jiří
STT, TE, IKT, STR
Ing. Pospíšil Pavel
TED, TE, IKT, TZP, PSM
 
 
 
 
 
 

 
Zkratky předmětů:
 
Název předmětu
Zkratka
Název předmětu
Zkratka
Český jazyk a literatura
CJL
Instalace vody a kanalizace
IVK
Anglický jazyk
ANJ
Vytápění
VTP
Německý jazyk
NEJ
Zdravotechnická instalace
ZTI
Občanská nauka
OBN
Stavební materiály a konstrukce
SMK
Dějepis
DEJ
 
 
Matematika
MAT
 

 

Fyzika
FYZ
 
 
Chemie
CHE
 
 
Základy ekologie
ZEK
 
 
Informační a komunikační technologie
IKT

 

 
 
Tělesná výchova
TEV
 
 
Ekonomika
EKN
 
 
Technická dokumentace
TED
 
 
Technické kreslení
TEK
 
 
Strojírenská technologie
STT
 
 
Strojnictví
STR
   
Technologie
TE
 
 
Technologie zpracování plastů
TZP
 
 
Technická mechanika
TM
 
 
Technická měření
TME
 
 
Automatizace  strojů
AS
 
 
Plastové materiály PSM    

 UČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU
 
Jméno a příjmení
Vyučovaný obor
Vitouch Václav
instalatér
Betlach Pavel
obráběč kovů
mechanik seřizovač
mechanik plastikářských strojů
Horvát Ladislav
strojní mechanik – zámečník
Czehowský Josef
nástrojař
Chlup Jiří
strojní mechanik - zámečník
nástrojař
instalatér
Náhlík Petr
obráběč kovů
mechanik seřizovač
nástrojař
strojní mechanik
Svoboda Petr
mechanik seřizovač
Zelinka Zdeněk
mechanik plastikářských strojů
Žilka Josef
instalatér


NEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI
 

Cebáková Věra

mzdové oddělení

Frantová Jaroslava

mzdové oddělení

Toman Dobromil

technolog (toman@sou.svitavy.cz)

Nedoma Miroslav

údržbář budova ul. Nádražní

Masařík Zdeněk

údržbář budova ul. R. Kloudy a ul. Alešova

Daněk Pavel

údržbář budova internátu

Bárta Petr

skladník

Nováková Marcela

výdejna

Sleamanová Helena

úklid budova ul. Nádražní

Angelová Jiřina

úklid budova ul. R. Kloudy a ul. AlešovaPRACOVNÍCI DOMOVA MLÁDEŽE
 

Mgr. Říhová Barbara

vedoucí internátu

Trčková Naděžda

vychovatelka

Vrtěnová Leona

úklid internátu