CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka přípravných kurzů k získání profesní kvalifikace


Střední odborné učiliště Svitavy nabízí zájemcům o zvýšení kvalifikace odborné kurzy:
 
Název a kód oboru Celkový počet hodin Z toho (hodin)
Formou samostudia Prezenční formou
Opravář strojů a zařízení
23-001-H
300 140 160
Montér ocelových konstrukcí
23-002-H
200 90 110
Zámečník
23-003-H
307 130 177

Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, po úspěšném ukončení získají Osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona 179/2006 Sb. Další informace k organizaci kurzů na dotaz  info@sou.svitavy.cz

Bližší informace k profesním kvalifikacím lze získat na portálu Národní soustavy kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/