MATURITNÍ ZKOUŠKY

 

 

 

Maturitní zkouška ve školním roce 2017 - 2018 bude mít tyto části:
 

 
Povinná maturitní zkouška - společná část:
 
- český jazyk a literatura
 
 
Povinná maturitní zkouška volitelná - společná část:
 
- anglický jazyk nebo matematika
 
 
Povinné zkoušky profilové části:
 
- praktická zkouška konaná formou praktické zkoušky
- technologie zpracování plastů konaná formou ústní zkoušky (mechanik plastikářských strojů)
- technologie (mechanik seřizovač)
 
Nepovinné maturitní zkoušky:
 
- matematika konaná formou ústní zkoušky
- technická dokumentace konaná formou ústní zkoušky
 
 

Informace k maturitním zkouškám v roce 2018

 

11. 4. 2018  se koná písemná práce z českého jazyka.

 

 

Termíny naleznete v maturitním kalendáři 2018.

 

Společná část MZ

Školní seznam literárních děl pro ústní část MZ viz příloha.

Formulář pro odevzdání vlastního seznamu literárních děl pro ústní zkoušku z Českého jazyka a literatury viz příloha.

 

Vlastní seznam, obsahující 20 děl (vybraných dle stanovených kritérií), odevzdává maturant nejpozději do 31. března 2018. Pokud tak maturant neučiní, bude si u zkoušky losovat z pracovních listů ke všem dílům obsaženým ve Školním seznamu literárních děl!

Přílohy:

Maturitní témata - ANJ (24 KB)
Sezman četby - CJL (formulář) (49 KB)
Maturitní témata - technologie (28 KB)
Maturitní témata - technologie zpracování plastů (29 KB)
Praktická MZ - mechanik plastikářských strojů (56 KB)
Seznam literárních děl k MZ - CJL (101 KB)
MATURITNÍ KALENDÁŘ - 2018 (253 KB)
MATURITNÍ ZPRAVODAJ č. 43 (2 MB)
Osnova praktické MZ - mechanik seřizovač (59 KB)