PŘEDMĚTOVÉ A METODICKÉ

SLOŽENÍ METODICKÝCH KOMISÍ
 

Přírodovědné předměty           

Mgr. Brix, Mgr, Hauptová, Mgr. Ondráček, Mgr. Hájek

Společenskovědní předměty 

Mgr. Bečičková, Mgr. Hájek, Mgr. Kadlec

Tělovýchovná

Mgr. Podhorný

Informační a komunikační technologie 

Mgr. Brix, Ing. Polanský, Ing. Pospíšil, Zelinka

Instalatér

Ing. Choutka, Žilka, Vitouch 

Mechanik plastikářských strojů

Ing. Pospíšil, Zelinka

Nástrojař  

Ing. Hájek, Czehowský

Obráběč kovů

Ing. Hájek, Náhlík, Betlach, Zelinka

Obsluha a programování CNC

Ing. Pospíšil, Svoboda, Betlach, Zelinka, Ing. Polanský

Strojní mechanik (zámečník) 

 Ing. Polanský, Horvát

Svářeč 

Horvát, Vitouch