PŘEDMĚTOVÉ A METODICKÉ KOMISE

SLOŽENÍ METODICKÝCH KOMISÍ
 

Přírodovědné předměty           

Mgr. Brix, Mgr, Hauptová, Mgr. Ondráček, Ing.Tomšíček

Společenskovědní předměty 

Mgr. Bečičková, Mgr. Bajerová, Mgr. Kadlec

Tělovýchovná

Mgr. Podhorný

Informační a komunikační technologie 

Mgr. Brix, Ing. Polanský, Ing. Pospíšil, Zelinka, Betlach

Instalatér

Ing. Choutka, Vitouch 

Mechanik plastikářských strojů

Ing. Pospíšil, Zelinka

Nástrojař  

Ing. Hájek, Czehowský

Obráběč kovů

Ing. Hájek, Náhlík, Betlach, Zelinka

Obsluha a programování CNC

Ing. Pospíšil, Betlach, Zelinka, Ing. Polanský, Náhlík O.

Strojní mechanik (zámečník) 

 Ing. Polanský, Horvát, Mráz

Svářeč 

Horvát, Vitouch