REKVALIFIKACE

Nabídka rekvalifikačních kurzů vychází z požadavků trhu práce v regionu Svitavy.
Teoretická i praktická výuka probíhá na SOU pod vedením odborných učitelů školy

 

 

 

 

 

 


 

 

 

 

Přehled rekvalifikačních kurzů:

 

 

 

 


1. Základy programování a obsluhy CNC strojů

2. Nadstavbový kurz programování CNC strojů

3. Dělník kovovýroby

4. Základní kurzy svařování
       
        a) Svařování obalenou elektrodou ZK 111 1.1
        b) Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 1.1
        c) Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 1.1


 

 

 

Kurz č.1

 

Základy programování a obsluhy číslicově řízených strojů


Charakteristika:

1. Kurz je určen všem pracovníkům především z oblasti strojírenství. Příprava je zaměřena pro výkon povolání v oblasti programování a obsluhy CNC strojů
2. Příprava je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Výuka probíhá v odborných učebnách SOU, Nádražní 1083, Svitavy.
3. Délka přípravy je cca 8 týdnů v rozsahu 210 hodin
4. Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou
5. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdrží absolvent osvědčení ve smyslu platných vyhlášek
6. Vstupní předpoklady - Vyučen ve strojírenském oboru (23-xx-x), zdravotní způsobilost, základní počítačová gramotnost

Okruhy učiva:

Základy CNC soustružení
Základy CNC frézování
Základy soustružení – praktická příprava
Základy frézování – praktická příprava
Ruční programování v normě ISO a PAL- soustružení
Ruční programování v normě ISO a PAL-frézování
Dialogové programování
Obsluha a seřízení CNC frézky
Obsluha a seřízení CNC soustruhu
Závěrečná zkouška

Počet hodin: 210


 

Kurz č.2

 

Nadstavbový kurz programování číslicově řízených strojů


Charakteristika:

1. Kurz je nadstavbou pro kurz základy programování CNC strojů, případně dalším zájemcům, kteří mají základní znalosti s CAD programy
2. Výuka je rozdělena na dvě části:
a) Základy parametrického modelování ve 3D (SolidWorks)
b) Základy programování s podporou CAD-CAM (Surfcam)
3. Kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Absolventi získávají osvědčení o absolvování kurzu.

Obsahová náplň kurzu:

Parametrický modelář:
- Tvorba sestav a podsestav komponentů
- Ověření vlastností komponentů a sestav
- Tvorba výkresové dokumentace komponentů a sestav
- Kótování a popis výkresů – tisk a plotrování
- Přenos solid modelu do technologie obrábění
- Rozšířené techniky modelování
- Asociativní konstruování v sestavě
- Příprava automaticky vyplňovaných šablon pro výkresovou dokumentaci a kusovníky...

CAD-CAM:
- Seznámení s uživatelským prostředím
- Soustružení – čelní, podélné, zapichování, řezání závitů, vrtání a upichování
- Frézování 2axis – kapsování, kontura, vrtání, zarovnání vrchlíku a
- zbytkové obrábění
- Verifikace soustružení a 2axis frézování
- Vytváření seřizovacího a nástrojového listu

Počet hodin: 70


 

Kurz č.3

 

Dělník kovovýroby


Charakteristika:

1. Kurz je určen všem pracovníkům bez požadované kvalifikace. Příprava je zaměřena pro výkon povolání v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na vrtařské práce.
2. Příprava je rozdělena na část teoretickou a část praktickou k nácviku praktických činností, která bude realizována v dílnách SOU
3. Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z části teoretické a praktické. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdrží absolvent osvědčení ve smyslu platných vyhlášek.

Obsah kurzu:

I. Teoretická příprava - 21 hodin

1. Technické kreslení: - způsob kreslení a zobrazování na strojírenském výkrese
6 hodin - kótování, řezy, pohledy
- úchylky tolerovaných a netolerovaných rozměrů
- tolerance tvaru a polohy
- drsnosti povrchů (různé druhy značení)
- předepisování materiálu v rohovém razítku
2. Nauka o materiálu: - rozdělení materiálů
4 hodiny - druhy ocelí (rozdělení podle tříd)
- druhy polotovarů a jejich značení
- značení materiálů podle různých norem
- nejčastěji používané druhy materiálů v kovovýrobě
3. Technologie: - druhy nástrojů (vrtáky, výhrubníky, výstružníky,
11 hodin závitníky)
- způsoby upínání a výměny nástrojů
- volba a nastavení řezných podmínek
- kontrola a měření otvorů a závitů
- kontrola a sledování opotřebení nářadí
- technologické postupy:
- způsob zapisování výrobního postupu
- normativy vedlejších a hlavních časů
- vyplňování tiskopisů (úkolových lístků)

II. Praktický výcvik – 84 hodin

1. bezpečnost práce
2. druhy vrtaček, jejich obsluha a údržba
3. druhy nástrojů – volba, upínání
4. způsoby upínání a výměny nástrojů
5. volba a nastavení řezných podmínek, chlazení, mazání
6. vrtání průchozích a neprůchozích otvorů
7. vyvrtávání
8. vystružování a vyhrubování otvorů
9. řezání závitů na vrtačce – nástroje, upínání, závitořezné hlavy,
10. měření a kontrola otvorů a závitů
11. ostření a kontrola nástrojů a naředí, sledování jejich opotřebení a údržba

Počet hodin celkem: 105


 

Kurzy č.4

 

Základní kurzy svařování


Charakteristika:

- Kurzy jsou určeny k rozšíření kvalifikace pracovníků v kovoprůmyslu, stavebnictví a ve službách
- Vstupní předpoklady - základní vzdělání, zdravotní způsobilost
- Výstup - kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, která se skládá z části teoretické a praktické. Absolventi získávají osvědčení a svářečský průkaz České svářečské společnosti pro absolvovanou metodu


 

Druhy kurzů svařování:

 

  1. 1. Svařování obalenou elektrodou ZK 111 1.1
  2. 2. Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 1.1
  3. 3. Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 1.1


Obsah:

Teoretická a praktická výuka probíhá ve svářečské škole SOU Svitavy dle osnov TP 125 a ČSN 050705 vydaných Českou svářečskou společností pro základní kurzy ZK 111 1.1, ZK 135 1.1 a ZK 311 1.1

Počet hodin:

1. Teoretická výuka 40 hodin
2. Praktická výuka 120 hodin
3. Zkoušky 8 hodin

Celkem 168 hodin

 

Mimo základní nabídku výše uvedených kurzů, je možné po dohodě se zákazníkem upravit počet hodin, náplň kurzu, nebo vytvořit kurz dle požadavků zákazníka.