NÁSTROJAŘ

 

NÁSTROJAŘ
(číslo oboru 23-52-H/01)


 

 

CHARAKTERISTIKA UČEBNÍHO OBORU

 

Tříletý učební obor Nástrojař je vhodný pro manuálně zručné chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření.
Absolventi získají znalosti, vědomosti a praktické dovednosti ve výrobě tvářecích a řezných nástrojů, upínacích a montážních přípravků. Naučí se zpracovávat kovové i nekovové materiály, způsoby ručního opracování a strojního obrábění na soustruzích, frézkách, vrtačkách, bruskách, obrážečkách. Ovládnou ruční a strojní ostření nástrojů, měření a kontrolu strojních součástí. Získají také potřebné znalosti o materiálech, čtení výkresů a výrobní dokumentace. Osvojí si práci na počítači, programování a obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů.

   

 

 

Dosažená kvalifikace:

- střední odborné vzdělání – výuční list.


Uplatnění absolventů:

- v nástrojárnách o ostřírnách,
- v provozech na výrobu forem a přípravků,
- v montážních a opravárenských provozech.


Možnosti dalšího studia:

- přestup velmi dobrých studentů do 2.ročníku maturitního oboru,
- pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu.


Přijímací podmínky:

- splněná povinná školní docházka,
- přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy.UČEBNÍ PLÁN
 
Název školy Střední odborné učiliště Svitavy
Adresa školy Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
Zřizovatel Pardubický kraj
Název ŠVP Nástrojař
Kód a obor vzdělání 23-52-H/01 Nástrojař
Stupeň poskytovaného vzdělání střední vzdělání s výučním listem
Délka a forma vzdělávání 3 roky - denní studium
Platnost od 1. 9. 2011

 
Názvy vyučovacích předmětů 1.ročník 2.ročník 3.ročník
Celkem
za studium
A. Základní předměty
Český jazyk a literatura 2 2 1 5
Cizí  jazyk 2 2 2 6
Občanská nauka 1 1 1 3
Matematika 3 1 1 5
Fyzika 2 1 0 3
Chemie 1 0 0 1
Základy ekologie 1 0 0 1
Informační a komunikační technologie 1 1 1 3
Tělesná výchova 2 1 1 4
Ekonomika 0 0 2 2
B. Předměty specializace
Technická dokumentace 2 1 1 4
Strojnictví 0 1,5 1,5 3
Strojírenská technologie 2 2 0 4
Technologie 2 2 3 7
Odborný výcvik 12 17,5 17,5 47
CELKEM 33 33 32 98