ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

Ve školním roce 2018/2019 budou závěrečné zkoušky všech oborů probíhat podle jednotného zadání závěrečných zkoušek.
 
 
 
Od školního roku 2014/2015 je jednotné zadání ZZ povinné.
 
Naše škola byla do projektu ověřování jednotného zadání zapojena již od roku 2005/2006 a to v rámci projektu Kvalita I. financovaném z prostředků EU.