Svářečská škola


 

Svářečská škola č. 13/868 byla uvedena do provozu v roce 1993 a je součástí Středního odborného učiliště Svitavy. Škola je využívána jak pro výuku oborů instalatér, zámečník a mechanik strojů a zařízení, tak i pro doplňkovou činnost. Výuka je zajišťována na učebně sváření plamenem a učebně sváření el. obloukem a v ochranné atmosféře. Na každé učebně je 5 výukových pracovišť. Škola nabízí základní kurzy, úřední zkoušky a doškolování svářečů.

Absolventi získávají po úspěšném absolvování kurzů svářečské oprávnění s celostátní platností. Tyto doklady jsou vydávány ve spolupráci s Českou svářečskou společností CWS ANB.


   
 
Nabídka kurzů svařování

Základní kurzy svařování
 

ZK 111 1.1 - Základní kurz svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou dle ČSN 05 0705

ZK 135 1.1 - Základní kurz obloukového svařování nelegovaných ocelí tavící se elektordou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN 05 0705

ZK 141 1.1 - Základní kurz obloukového svařování nelegovaných ocelí netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705

ZK 141 8 - Základní kurz obloukového svařování korozivzdorných austenitických ocelí netavící se elektrodou v interním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705

ZK 141 21  - Základní kurzobloukového svařování hliníku a jeho slitin netavící se elektrodou v interním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705

ZK 311 1.1 - Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem dle ČSN 05 0705

Zaškolení

ZP 81 - 2 1.1 (ZP 311-2 1.1) Kurz zaškolení pro řezání a drážkování ocelí kyslíkem dle ČSN 05 0705

ZP 83 - 2 1.1 (ZP 15-2 1.1) Kurz zaškolení řezání nelegovaných ocelí plazmou dle ČSN 05 0705

ZP 912 - 9 1.1 Kurz zaškolení plamenovým tvrdým pájením nelegovaných ocelí dle ČSN 05 0705

ZP 912 - 9 31 Kurz zaškolení tvrdým pájením mědi dle ČSN 05 0705

ZP 942 - 8 31 Kurz zaškolení plamenovým měkkým pájením mědi dle ČSN 05 07 05

Úřední kurzy

ČSN EN ISO 9606-1 Kurz svařování ocelí (plechy) elektrickým obloukem zakončený úřední zkouškou dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO 9606-1 Kurz svařování ocelí (trubky a plechy) kyslíko-acetylenovým plamenem zakončený úřední zkouškou dle mezinárodní normy

ČSN EN ISO 9606-2 Kurz svařování hliníku a jeho slitin (plechy a trubky) zakoncený úřední zkouškou dle mezinárodní normy

ČSN EN ISO 13 585 Kurz plamenového tvrdého pájení ocelových nebo měděných trubek zakončený úřední zkouškou dle mezinárodní normy

Periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 13 585

Je určeno pro svářeče s úřední zkouškou dle platných mezinárodních norem. Délka školení - 3 dny. Termíny školení jsou odvislé od došlých přihlášek.

Doškolování svařečů dle ČSN 05 0705 - periodické přezkoušení z bezpečnostních předpisů

Je určeno pro svářeče se základním kurzem pro metody 311, 111, 135 a 141, včetně zaškolených pracovníků dle ČSN 05 0705. Školení provedeme po vzájemné domluvě i ve Vaší firmě.


 

Nabídka doplňkového školení svářečů

 
Střední odborné učiliště Svitavy organizuje ve své svářečské  škole ve školním roce 2017/2018  doplňkové školení svářečů z bezpečnostních ustanovení v termínech:


 

 
 
2019/2020
Říjen 11. 10. 2019
Prosinec 13. 12. 2019
Únor 21. 2. 2020
Březen 20.3. 2020
Duben 17. 4. 2020
Červen 12. 6. 2020

 
Školení se koná při minimálním počtu 10 přihlášených zájemců
 
Školení je určeno pro svářeče se základním kurzem svařování a  svářečské dělníky.
Školení je jednodenní a koná se na učebně svářečské školy SOU SVITAVY na Nádražní ulici č.1083 vždy od 7:30 do 13:00 hodin.
Při větším počtu zájemců je možné dohodnout i jiný termín!
Poplatek za jednodenní školení pro jednoho účastníka činí 450 Kč, u dvou a více metod sváření 500 Kč
 
Bližší informace a přihlášky zasílejte na adresu:
Střední odborné učiliště Svitavy, Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
 
tel.: 461 534 927
 
Vyřizuje:  Mgr. Alice Štrajtová, Klára Salivarová

     


 
Svitavy 1. 9. 2017


Bižší informace a přihlášky zasílejte na adresu:

SOU SVITAVY, Nádražní 1083, 568 02 Svitavy
tel.:461 534 927


e-mail: info@sou.svitavy.cz

Vyřizuje: Mgr. Alice Štrajtová Štefková, Klára Salivarová