VÝUKA NA DÁLKU

TÉMATA NA SAMOSTUDIUM, STUDIJNÍ MATERIÁLY A ÚKOLY I S TERMÍNY ODEVZDÁNÍ UČITELŮM  budou průběžně doplňovány - viz přílohy.     P l ň t e   p o k y n y   o d   u č i t e l ů   ! ! !

 

 

Žáci maturitních oborů budou dostávat informace a úkoly z profilových předmětů převážně na svoje e-mailové adresy a budou je postupně podle pokynů učitelů plnit a odevzdávat ve stanovených termínech, případně ihned po příchodu do školy.

Některé úkoly mohou být doručeny prostřednictvím webu Bakaláři nebo na tomto webu.

Organizace MZ ve školním roce 2019-2020 - viz sekce "Maturitní zkoušky".

 

Žaci tříletých učebních oborů budou mít zadávané informace a úkoly přes tento web z profilových odborných předmětů, ze kterých budou dělat závěrečné zkoušky.

Plnění zadaných úkolů bude kontrolováno podle pokynů učitelů průběžně nebo ihned po obnovení řádné výuky.

Organizace ZZ ve školním roce 2019-2020 - viz sekce "Závěrečné zkoušky".

 

 

Pro případné konzultace s učitelem ing. Pavlem Pospíšilem použijte adresu:
SOUsy-pospisil@centrum.cz

 


 

 

 

 

 

Přílohy:

Mgr. Podhorný - EKN 3. M, 4. M, 3. I, 3. N (25 KB)
1.IN, 2.IN a 3.IN - Ing. Choutka (14 KB)
ODV - instalatér (12 KB)
Ing. Hájek - odborné předměty (14 KB)
MAT - 2.M (15 KB)
MAT - 1.M (16 KB)
MAT - 1.M (88 KB)
MAT - 3.M (26 KB)
MAT - 2.M (17 KB)
MAT - 1.M (13 KB)
MAT - 3.M (15 KB)
Ing. Pospíšil - odborné předměty (15 KB)
Ing. Polanský - odborné předměty (16 KB)
ODV - MPS (16 KB)
ODV - 4. MS (77 KB)
ODV - 1.OK a 1.N (12 KB)
ANJ - 4. M (Mgr. Kadlec) (13 KB)
Ing. Tomšíček - odborné předměty (31 KB)
ODV - OK 2, OK 3 (247 KB)
ODV - OK11, SM11, MS12 (13 KB)
ODV - podpora výuky CNC (MS) (221 KB)
ODV - SM (1) (1 MB)
ODV - SM (2) (909 KB)
ODV - SM (3) (2 MB)
ODV - SM (4) (1 MB)
ODV - SM (5) (1 MB)
ODV - SM (6) (754 KB)
1. M - ANJ (Mgr. Bajerová) (14 KB)
ODV - 2.N a 3.N (33 KB)
4.M - ANJ (Mgr .Bajerová) (13 KB)
1.M - MAT (52 KB)
2.M - MAT (104 KB)
2.M - MAT (16 KB)
3.M - MAT (43 KB)
2.MS - ODV (267 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
ODV - MS všechny skupiny (Betlach) (163 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (15 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (15 KB)
CJL - pokyny k výuce na dálku ( 1.M, 2.M, 3.M, 4.M) (17 KB)
ODV - OK2,OK3, MS2, MS3 (28 KB)
3.M a 4.M - EKN (25 KB)
3.N a 3.I - EKN (28 KB)
1.M, 2.M - Ing. Hájek (16 KB)
1.N, 2.N a 3.OK - Ing. Hájek (16 KB)
1.N - STT (Ing. Tomšíček) (14 KB)
2.N - STT (Ing. Tomšíček) (14 KB)
2.N a 3.OK - Ing. Polanský (17 KB)
2.MS - Ing. Polanský (15 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (536 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (73 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
Ing. Pospíšil - 1.M, 2.M 3.M, 4.M (17 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
2.M - MAT (1 MB)
4.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (17 KB)
3.OK - ODV (161 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (17 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (15 KB)
3.I - EKN (29 KB)
3.N - EKN (29 KB)
3.M - EKN (30 KB)
4.M - EKN (30 KB)
3.In - PLY (kontrolní test) (187 KB)
3.In - VTP (kontrolní test) (267 KB)
3.In - ZTI (kontrolní test) (270 KB)
SM31 - ODV (274 KB)
SM31 - ODV (715 KB)
SM31 - ODV (210 KB)
SM21 - ODV (98 KB)
SM21 - ODV (129 KB)
3.M - MAT (12 KB)
2.OK (Ing. Polanský) (15 KB)
3.N (Ing. Polanský) - POZOR TEST (17 KB)
3.MS (Ing. Polanský) (16 KB)
Ing. Hájek - 1.M, 1.OK, 2.OK, 3.Ná (17 KB)
1.In - TED (14 KB)
1.OK - STT (14 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (16 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
ODV - 2.OK a 3.OK (824 KB)
ODV - 2.OK a 3.OK, 2.MS a 3.MS (13 KB)
2.M - MAT (12 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (13 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (16 KB)
1.M - MAT (13 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (15 KB)
1.M a 2.M (Ing. Hájek) (15 KB)
1.N (Ing. Hájek) (13 KB)
2.N (Ing. Hájek) (14 KB)
3.OK (Ing. Hájek) (14 KB)
2.MS (Ing. Polanský) (15 KB)
2.N (Ing. Polanský) (16 KB)
3.OK (Ing. Polanský) (15 KB)
1.N - STT (Ing. Tomšíček) (16 KB)
2.N - STT (Ing. Tomšíček) (17 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (17 KB)
1.M (Ing. Pospíšil) (15 KB)
2.M (Ing. Pospíšil) (15 KB)
3.M (Ing. Pospíšil) (15 KB)
3.I - EKN (28 KB)
3.N - EKN (24 KB)
3.M - EKN (26 KB)
4.M - EKN (26 KB)
2.M - MAT (12 KB)
3.M - MAT (12 KB)
1 .M - MAT (13 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (15 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (16 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Bajerová) (19 KB)
1.M - Ing. Hájek (13 KB)
1.OK - Ing. Hájek (16 KB)
2.OK - Ing. Hájek (15 KB)
3.Ná - Ing. Hájek (14 KB)
1.OK - STT (Ing. Tomšíček) (16 KB)
1.In - TED (Ing. Tomšíček) (17 KB)
2.OK - STR (Ing. Polanský) (16 KB)
3.N - STR, TE (Ing. Polanský) (17 KB)
3.MS - TE, IKT (Ing. Polanský) (16 KB)
1.M - TE (Ing. Pospíšil) (15 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
2.M - TZP (Ing. Pospíšil) (15 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
3.M - TZP (Ing. Pospíšil) (15 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (16 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Kadlec) (15 KB)
4.M - TZP (Ing. Pospíšil) (16 KB)
3.M - MAT (13 KB)
3.I - EKN (28 KB)
3.M - EKN (26 KB)
3.N - EKN (24 KB)
4.M - EKN (26 KB)
1.M - MAT (14 KB)
2.M - MAT (14 KB)
1.M - STT (Ing. Hájek) : 26. - 29. 4. 2020 (14 KB)
1.N - TE (Ing. Hájek): 26. - 29. 4. 2020 (14 KB)
2.M - STR a STT (Ing. Hájek): 26. - 29. 4. 2020 (15 KB)
2.N - TED a TE (Ing. Hájek): 26. - 29. 4. 2020 (15 KB)
3.OK - TE (Ing. Hájek): 26. - 29. 4. 2020 (14 KB)
2.N - STR a TE (Ing. Polanský): 26. - 29. 4. 2020 (16 KB)
3.OK - STR (Ing. Polanský): 26. - 29. 4. 2020 (15 KB)
2.M - TE a IKT (Ing. Polanský): 26. - 29. 4. 2020 (16 KB)
1.N - STT (Ing. Tomšíček): 26. - 29. 4. 2020 (16 KB)
2.N - STT (Ing. Tomšíček): 26. - 29. 4. 2020 (18 KB)
1.M - TE (Ing. Pospíšil): 27. 4. 2020 (15 KB)
2.M - TZP (Ing. Pospíšil): 27. 4. 2020 (15 KB)
3.M - TZP (Ing. Pospíšil): 27. 4. 2020 (15 KB)
4.M - TZP (Ing. Pospíšil): 27. 4. 2020 (16 KB)
1.M - MAT : 27. 4. 2020 (12 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 27. 4. 2020 (15 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 27. 4. 2020 (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 27. 4. 2020 (16 KB)
4.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 27. 4. 2020 (16 KB)
3.M - MAT: 27. 4. 2020 (12 KB)
1.M - STT (Ing. Hájek) : 4. - 7. 5. 2020 (14 KB)
1.OK - TE, TED (Ing. Hájek) : 4. - 7. 5. 2020 (15 KB)
2.OK - STT, TE (Ing. Hájek): 4. - 7. 5. 2020 (15 KB)
3.Ná - TE (Ing. Hájek): 4. - 7. 5. 2020 (14 KB)
1.In - TED (Ing. Tomšíček): 4. - 7. 5. 2020 (17 KB)
1.OK - STT (Ing. Tomšíček): 4. - 7. 5. 2020 (16 KB)
2.OK - STR (Ing. Polanský): 4. - 7. 5. 2020 (16 KB)
3.N - TE a STR (Ing. Polanský): 4. - 7. 5. 2020 (18 KB)
3.MS - TE a IKT (Ing. Polanský): 4. - 7. 5. 2020 (17 KB)
3.I - EKN: 4. - 7. 5. 2020 (24 KB)
3.M - EKN: 4. - 7. 5. 2020 (26 KB)
3.N - EKN: 4. - 7. 5. 2020 (28 KB)
1.M - TE (Ing. Pospíšil): 4. - 7. 5. 2020 (15 KB)
2.M - TZP (Ing. Pospíšil): 4. - 7. 5. 2020 (16 KB)
3.M - TZP (Ing. Pospíšil): 4. - 7. 5. 2020 (16 KB)
4.M - TZP (Ing. Pospíšil): 4. - 7. 5. 2020 (17 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 4. - 7. 5. 2020 (16 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 4. - 7. 5 2020 (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 4. - 7. 5 2020 (17 KB)
2.OK a 3.OK - ODV : 5. 5. 2020 (267 KB)
2.MS a 3.MS - ODV : 5. 5. 2020 (267 KB)
3.M - MAT : 6. 5. 2020 (12 KB)
1.M - MAT : 6. 5. 2020 (12 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Bajerová) - 6. 5. 2020 (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) - 6. 5. 2020 (18 KB)
1.M - STT (Ing. Hájek) : 11. - 15. 5. 2020 (14 KB)
1.N - STT (Ing. Hájek) : 11. - 15. 5. 2020 (14 KB)
2.M - STT a STR (Ing. Hájek) : 11. - 15. 5. 2020 (4 MB)
2.N - TED a TE (Ing. Hájek) : 11. - 15. 5. 2020 (15 KB)
3.OK - TE (Ing. Hájek) : 11. - 15. 5. 2020 (13 KB)
1.N - STT : 9. 5. 2020 (16 KB)
2.N - STT : 9. 5. 2020 (18 KB)
2.MS - TE (Ing. Polanský) - 11. 5. 2020 (18 KB)
2.N - STR a TE (Ing. Polanský) - 11. 5. 2020 (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) - 13. 5. 2020 (16 KB)
3.M - MAT : 13. 5. 2020 (13 KB)
1.M - MAT : 13. 5. 2020 (12 KB)
3.I - EKN (14. 5. 2020) (25 KB)
3.N - EKN (14. 5. 2020) (29 KB)
3.M - EKN (14. 5. 2020) (26 KB)
1.M - STT (Ing. Hájek - 15. 5. 2020) (4 MB)
1.OK - TED a TE (Ing. Hájek - 15. 5. 2020) (14 KB)
2.OK - STT a TE (Ing. Hájek - 15. 5. 2020) (920 KB)
3.Ná - TE (Ing. Hájek - 15. 5. 2020) (13 KB)
2.OK - STR (Ing. Polanský) - 17. 5. 2020 (16 KB)
3.MS - TE a IKT (Ing. Polanský) - 17. 5. 2020 (18 KB)
1.M - TE (Ing. Pospíšil): 18. 5. 2020 (17 KB)
2.M - TZP (Ing. Pospíšil): 18. 5. 2020 (16 KB)
3.M - TZP (Ing. Pospíšil): 18. 5. 2020 (16 KB)
1.IN - TED (Ing. Tomšíček): 18. 5. 2020 (18 KB)
1.OK - STT (Ing. Tomšíček): 18. 5. 2020 (17 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 18. 5 2020 (16 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 18. 5 2020 (16 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 18. 5 2020 (16 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Bajerová) - 19. 5. 2020 (16 KB)
1.M - MAT (20. 5. 2020) (12 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Bajerová) : 20. 5. 2020 (16 KB)
1.M - STT (Ing. Hájek) 22. 6. 2020 (6 MB)
1.N - TE (Ing. Hájek) 22. 6. 2020 (7 MB)
2.M - STT a STR (Ing. Hájek) 22. 6. 2020 (7 MB)
2.N - TED a TE (Ing. Hájek) 22. 6. 2020 (15 KB)
3.OK - TE (Ing. Hájek) 22. 6. 2020 (13 KB)
1.N - STT (Ing. Tomšíček) 22. 5. 2020 (17 KB)
2.N - STT (Ing. Tomšíček) 22. 5. 2020 (17 KB)
2.N - STR a TE (Ing. Polanský) : 25. 5. 2020 (16 KB)
2.MS - TE (Ing. Polanský) : 25. 5. 2020 (16 KB)
1.M - TE (Ing. Pospíšil) : 25. 5. 2020 (17 KB)
2.MPS - TZP (Ing. Pospíšil) : 25. 5. 2020 (16 KB)
3.MPS - TZP (Ing. Pospíšil) : 25. 5. 2020 (16 KB)
1.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 25. 5 2020 (16 KB)
2.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 25. 5 2020 (15 KB)
3.M - ANJ (Mgr. Kadlec): 25. 5 2020 (16 KB)