DOUČOVÁNÍ

 

V SOU Svitavy probíhá doučování, které je financováno Evropskou unií. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Doučování se koná v teorii i v praktické výuce. V teorii dochází žáci dvou oborů Mechanik seřizovač a Mechanik plastikářských strojů na předměty: matematika, angličtina a český jazyk.

V praktické výuce probíhá doučování napříč všemi obory i ročníky.

 

Výhoda a pozitivní efekt při doučování je individuální přístup, abychom byli schopni zohlednit individuální potřeby a nároky, a vyjít tak žákům vstříc, čímž nejlépe dosáhneme zlepšení studijních výsledků, což je jeho cílem. Významnou roli v rámci doučování je také zvýšený zájem o obor, který se projevuje snížením počtu absencí nebo větší aktivitou při vyučování. Žáci si rozšiřují obzory a v neposlední řadě si budují vztah s učitelem.