PROJEKTY

Příjemce podpory z ESFSOU Svitavy byla v letech 2005 – 2007 příjemcem dotace v celkové výši 5,62 milionů  Kč. Pracovníci školy realizovali projekt s názvem „Zvýšení konkurenceschopnosti pracovníků ve strojírenství se zaměřením na CNC operátory“. Projekt spočíval ve vyškolení 96 operátorů v nejmodernějších metodách obsluhy číslicově řízených strojů. Projekt byl určen pro pracovníky firem na území města Prahy, kde naši pracovníci vyučovali teorii. Praxi absolvovali tito operátoři na našich CNC strojích ve škole ve Svitavách. 

 

Partner projektu

 
 
 
SOU Svitavy je partnerem v projektu „Cesty od tradiční školy k učící se organizaci aneb měníme sebe, měníme školu“.
Všichni pedagogičtí pracovníci školy absolvují školení v oblastech – sebeevaluace školy, klima školy, vybrané techniky prevence, šikana, poruchy chování, zážitková pedagogika. Tato školení se budou realizovat na dvoudenních výjezdních aktivitách, nebo během  osmihodinových seminářů.  
 
 
Škola je zapojená do projektu UNIV 2 KRAJE. Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. Více informací se dozvíte na  http://www.nuov.cz/univ.

Cíle projektu:
  • proměna střední školy v centrum celoživotního učení
  • sdružení více škol do sítě, ve které budou poskytovat vzdělávání jak v oborech počátečního vzdělávání, tak i v širokém spektru dalšího vzdělávání
  • škola připraví tři modulové programy dalšího vzdělávání
  • pedagogičtí pracovníci se zúčastní řady vzdělávacích seminářů, na kterých budou rozvíjeny jejich profesní kompetence zejména v oblasti vzdělávání dospělých, přípravy modulových programů dalšího vzdělávání, marketingu dalšího vzdělávání atd.
 
Pilotní ověřování vzdělávacího programu:

Ve dnech 25.5.2011 - 23.6.2011 proběhlo pilotní ověřování dvou modulů vzdělávacíhop programu. Zúčastnilo se ho 11 zájemců a úspěšně ho dokončilo 10 zájemců.

 
Krátké video z kurzu

 

 

 

SOU je partnerem v projektu „Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelů v Pardubickém kraji

Cíle projektu
-       prohloubení spolupráce školy se sociálními partnery
-       účast šesti pedagogických pracovníků na stážích u sociálních partnerů (každý PP se zúčastní stáží v celkovém rozsahu 120 hodin)
-       účast šesti pedagogických pracovníků na dvanácti odborných workshopech ve strojírenské sekci
 

Realizátor projektu: Zvyšování motivace žáků ke studiu ve strojírenských oborech, zlepšování podmínek výuky na SOU Svitavy 


Cílem projektu je motivovat žáky ZŠ ke studiu technických oborů. V rámci projektu bude vytvořeno 9 vzdělávacích modulů, z toho pilotně ověříme tři moduly, a dva moduly na odborných stážích našich žáků u strojírenských firem. Vybavení školy bude doplněno patřičným softwarem, pomocí něhož se výrazně zvýší podmínky výuky v daných odborných předmětech. Vybraní učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku absolvují odborná školení ve vazbě na vytvářené vzdělávací moduly.  V rámci projektu bude dále spuštěn e-learningový portál, který umožní vést výuku vybraných témat formou e-learningu.