Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje

Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (projekt I-KAP II)

 

Škola SOU Svitavy je zapojena do projektu Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje II (I-KAP II), a to konkrétně klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol rozdělených do 9 odborných hnízd, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogických pracovníků prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

 

Registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/19_078/0018321
 

Příjemce: Pardubický kraj
 

Předpokládané celkové náklady na projekt: 183 464 588,46 Kč
 

Realizace projektu: 1. 1. 2021 – 30. 11. 2023
 

Partneři projektu:

Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje

Centrum celoživotního vzdělávání – zařízení pro DVPP Pardubického kraje

Centrum uznávání a celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.
 

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu:

1.            Řízení projektu,

2.            Podpora polytechnického vzdělávání,

3.            Podpora čtenářské, matematické a digitální gramotnosti na MŠ, ZŠ a SŠ,

4.            Rozvoj kariérového poradenství,

5.            Prevence předčasných odchodů ze vzdělávání,

6.            Podpora rovných příležitostí ve vzdělávání,

7.            Mobility pro pedagogické pracovníky škol.

 

Projektový den

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den.  Žákům ZŠ Felberova jsme nejdříve vysvětlili, co budou dělat a provedli jsme instruktáž BOZP. Seznámili jsme je s nářadím, výkresy, šablonami a hotovým finálním výrobkem. Postupně jsme dětem přiblížili práci s kovem. Každý si musel naměřit, orýsovat pomocí návrhu, odůlčíkovat a  vyvrtat otvory pro šrouby. Dále si žáci prolisovali misky a následně vše smontovali v hotový stojan dle výkresu. Nakonec jsme stojany načernili černou barvou pomocí spreje. Každý žák si vyrobil krásný kovový stojan na kraslice a mohl si ho odnést domů. Cílem naší spolupráce se základními školami je, aby žáci získali co nejvíce konkrétních představ a informací o našich jednotlivých oborech prostřednictvím praktické činnosti.

 


Projektový den
V pondělí 14. února 2022 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den.  Žákům 8. třídy třídy ZŠ Riegrova jsme nejdříve vysvětlili, co budou dělat a provedli jsme instruktáž BOZP. Seznámili jsme je s nářadím, výkresy, šablonami a hotovým finálním výrobkem. Postupně jsme dětem přiblížili práci s kovem. Každý si musel naměřit, podle šablon nakreslit na materiál značky pomocí nádrhu, odůlčíkovat a  vyřezat otvory. Žákům jsme vysvětlili nutnost použití podložek při spojování jednotlivých dílů pomocí šroubů. Nakonec jsme stojany načernili černou barvou pomocí spreje. Každý žák si vyrobil krásný kovový stojan na kraslice a mohl si ho odnést domů. Cílem naší spolupráce se základními školami je přilákat ke studiu potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, které vyučujeme.   

 


Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje

 

SOU Svitavy je zapojeno do projektu Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách. Součástí aktivit jsou rovněž kroužky pro žáky základních i středních škol. Na přípravě aktivit budou společně spolupracovat pedagogové ze SŠ i ZŠ. Projekt je spolufinancován Evropskou unií v rámci Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.


Registrační číslo projektu
CZ.02.3.68/0.0/16_034/0008527

 

Příjemce
Pardubický kraj

 

Partneři projektu
Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje
Centrum celoživotního vzdělávání - zařízení pro DVPP Pardubického kraje
Centrum uznávání celoživotního učení Pardubického kraje, o. p. s.

 

Předpokládané celkové náklady na projekt
87 958 205,95 Kč

 

Trvání projektu
1. 2. 2018 - 31. 12. 2020

 

Klíčové aktivity realizované v rámci projektu
Řízení projektu
Podpora polytechnického vzdělávání
Podpora čtenářské a matematické gramotnosti
Rozvoj kariérového poradenství
Tvorba školské inkluzivní koncepce Pardubického kraje

 


Projektový den

Ve středu 23. ledna v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity - Podpora polytechnického vzdělávání proběhl první projektový den ve spolupráci SOU Svitavy a ZŠ Svitavy, Felberova 2.

Projektový den probíhal na učebně CNC a plastikářská dílně. Žáci na CNC dílně byli seznámeni se skutečně výrobními moderními stroji – CNC drátovkou, CNC hloubičkou (elektroerozivní obrábění), CNC frézkou a gravírkou -  včetně ukázky výroby na těchto strojích. Měli možnost vidět výrobu figurky od výkresu po programování na stroji až po reálný výrobek. Proto si žáci mohli odnést s sebou duralové figurky, vygravírované plastové štítky a sicablokové auto s nápisem školy s pocitem, že se podíleli na jejich výrobě.

Na plastikářské dílně proběhlo seznámení žáků s funkcemi opravdového vstříkolisu a procesem zpracování plastů od granulátu po hotový výrobek.  Žákům bylo vysvětleno a ukázáno využití nářadí na montáž a demontáž šroubového spojení (pomocí nářadí z dílenského vozíku) používaného při výrobě a údržbě forem daného vstříkolisu. Také si po zaškolení učitelem odborné výchovy všichni zkusili zašroubovat připravené spoje. Na závěr si žáci mohli odnést plastové žetony do nákupního vozíku s logem školy, které jsme během projektového dne vyrobili a jehož výrobu měli možnost žáci sledovat.

 

 

 

Druhá část projektového dne

Ve středu 20. února v rámci Implementace Krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity - Podpora polytechnického vzdělávání proběhl projektový den ve spolupráci SOU Svitavy a ZŠ Svitavy, Riegrova 4. Projektový den probíhal na učebnách CNC a plastikářské dílně. Žáci na CNC dílně byli seznámeni s moderními stroji – CNC drátovkou, CNC hloubičkou (elektroerozivní obrábění), CNC frézkou a gravírkou -  včetně ukázky výroby na těchto strojích. Žáci měli možnost vidět výrobu figurky od výkresu po programování na stroji až po reálný výrobek. Jednotlivě si vytvořili v programu na PC návrh nápisu na štítek, který si za přítomnosti učitele vyrobili. Žáci si odnesli nejen tyto štítky, ale i duralové figurky, jejichž výrobu měli možnost sledovat.  Zástupci školy obdrželi sicablokové auto s nápisem školy, které bylo vyrobeno na CNC frézce.

Na plastikářské dílně proběhlo seznámení žáků s funkcemi vstřikolisu a procesem zpracování plastů od granulátu po hotový výrobek. Prakticky si všichni vyzkoušeli montáž a demontáž šroubového spoje na předem připravených pracovních deskách ve svěráku pomocí vozíku s nářadím. Ti nejrychlejší žáci měli připravenou montáž a demontáž pružné spojky. Na závěr si žáci mohli odnést plastové žetony do nákupního vozíku s logem školy, které jsme během projektového dne vyrobili a jehož výrobu měli možnost žáci sledovat.

 

 

 

 

 

Druhý projektový den v SOU Svitavy

V úterý 16. dubna 2019 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy druhý projektový den. Před svátky jara jsme se snažili žákům základní školy Felberova Svitavy trochu barevněji přiblížit obrábění. Gravírovali jsme pomocí stroje frézka Haas TMP1  do plexiskla a zkusili jsme uskutečnit vlastní finální výrobek JoJo. Do JoJa jsme vygravírovali svá jména pomocí gravírovacího stroje GRAVOGRAPH IS 200.

 

Na druhém stanovišti si žáci v rámci projektu měli možnost ozdobit dřevěné velikonoční vajíčko. Motivy si žáci mohli vymyslet nebo využít připravené vzory. Ke zdobení bylo použito více metod jednak kreslení pastelkami, fixami tak i vypalování pomocí trafopájky. Při těchto činnostech žáci prohlubovali manuální zručnost, fantazii a výsledek mohli použít při výzdobě velikonočních svátků. Žáci odcházeli spokojeni a každý si odnesl něco, co skutečně vyrobil.

 

 

Druhá část druhého projektového dne

Ve středu 18. června 2019 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy druhý projektový den.  Snažili jsme se žákům Základní školy Svitavy,  Riegrova 4 trochu přiblížit obrábění. Gravírovali jsme pomocí stroje frézka Haas TMP1  do plexiskla a zkusili jsme uskutečnit vlastní finální výrobek JoJo. Do JoJa jsme vygravírovali svá jména pomocí gravírovacího stroje GRAVOGRAPH IS 200.

Na druhém stanovišti si žáci v rámci projektu mohli vyrobit dřevěnou píšťalku. Žáci měli k dispozici pracovní postup a potřebné nářadí. Přes všechnu snahu pedagogů, některé píšťalky nepískaly. Pedagogové si všimli, že obratnost žáků by byla lepší, kdyby si pozorněji přečetli pracovní postup a dodržovali dobře míněné rady.

Cílem naší spolupráce se základními školami je zlepšit vztah k technice jako takové, prohloubení manuální zručnosti a pomoci odstranit možné zábrany a obavy z nezvládnutí. Žáci odcházeli spokojeni a každý si odnesl něco, co skutečně vyrobil. 

 

 

 

Třetí projektový den se základní školou

V úterý 22. října 2019 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy další projektový den v rámci Implementace krajského akčního plánu Pardubického kraje, konkrétně jeho klíčové aktivity č. 2 - Podpora polytechnického vzdělávání. Cílem této aktivity je vznik sítě středních a základních škol, které budou vzájemně spolupracovat na podpoře polytechnického vzdělávání pedagogů škol prostřednictvím tematicky zaměřených projektových dnů připravených pro základní školy na středních školách.  Snažili jsme se žákům Základní školy Svitavy,  Felberova 2 trochu přiblížit gravírování na laserové gravírce a pokus se nám vydařil. Žáci si zkoušeli na různý materiál vygravírovat svá jména či přezdívky. Podařily se nám popsat stojánky na mobil, pravítka s logem školy nebo přívěšky na klíče, které si všichni žáci odnesli domů.

Na druhém stanovišti si žáci v rámci projektu mohli zkusit práci s různým nářadím, jehož využití lze uplatnit například při opravě jízdního kola a dalších činnostech.  Dále sledovali  práci na vstříkolisu, který vyráběl  plastové přívěšky na žetony s logem naší školy.

Cílem naší spolupráce se základními školami je zlepšit vztah k technice jako takové, prohloubení manuální zručnosti a pomoci odstranit možné zábrany a obavy z nezvládnutí. Žáci odcházeli spokojeni a s chutí znovu nás navštívit. 

 

 

 

 

Čtvrtý projektový den na naší škole

Ve čtvrtek 5. 12. 2019 se konal v dílenských třídách SOU Svitavy další projektový den.  Žáci se dostavili v plném počtu. Projektový den jsme rozdělili na dva bloky. Nejdříve jsme žáky seznámili s maturitními obory a v nové učebně jsme jim ukázali práci na CNC frézkách, drátovce, hloubičce a 3D gravírce. Na každém stroji byla ukázána jednoduchá výroba pro lepší porozumění.  Každému žákovi jsme zadali 2 úkoly. První úkol byl vygravírovat na plastový štítek své jméno nebo přezdívku a ten štítek si pak mohly děti odnést domů. Druhým úkolem bylo smontování dřevěného stojánku na mobil nebo na tablet. I tento dárek si mohli žáci odnést domů. Na závěr v průběhu volného času si zájemci mohli zahrát šachy, které byly vyrobeny v naší škole.

Na druhém pracovišti byly připraveny 3 stanoviště se zaměřením na seznamování a prohlubování manuální zručnosti za pomocí dílenského nářadí. Jednalo se o montáž, demontáž malého svěráčku, dvoj i trojramenného stahováku a také možnost vyzkoušet si v praxi práci s akuvrtačkou. Pro zpestření bylo stanoviště s elektrickou popisovací jehlou, kde se měli žáci podepsat. Dále sledovali  práci na vstříkolisu, který vyráběl  plastové přívěšky na žetony. Přesto, že se PD konal 5. 12. 2019, kdy chodí čerti, odešli žáci v plném počtu, takže vše bylo tak, jak má být. Cílem naší spolupráce se základními školami je zlepšit vztah k technice a prohloubení manuální zručnosti. 

 

 
 

 
NAHORU