INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM

Registrační číslo projektu
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002640

 

Název projektu
SOU Svitavy - přístavba odborné učebny a modernizace strojního vybavení


Doba realizace projektu

27.  8. 2015 – 31. 12. 2018

 

V rámci Integrovaného regionálního operačního programu se za 26 milionů korun podařilo přistavět odborné učebny a modernizovat strojní vybavení tak, aby odpovídalo současným požadavkům praxe. Nová učebna odborného výcviku slouží pro výuku oborů mechanik plastikářských strojů, nástrojař a mechanik seřizovač CNC strojů. V listopadu předloňského roku 13. 11. 2017 se v rámci projektu začaly rozšiřovat výukové prostory na Nádražní ulici formou přístavby ke stávajícím budovám. Další fází projektu byl nákup, stěhování a instalace nových strojů včetně technického vybavení. Dále pak projekt obsahuje zajištění WIFI připojení k internetu a vnitřní konektivity budovy dílen odborného výcviku.