PODPORA PŘÍRODOVĚDNÉHO A TECHNICKÉHO VZDĚLÁVÁNÍ V PARDUBICKÉM KRAJI


 

 

Projekt registrační číslo CZ.1.07/1.1.00/44.0012

Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ v rámci OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

 

 

Aktivity školy
spolupráce se základními školami v regionu
spolupráce s Technickou univerzitou Liberec
nákup počítačů, softwarů, nářadí a materiálů
vybudování a vybavení dvou odborných učeben

 

Projektové aktivity byly realizovány v období 26. 8. 2013 – 30. 6. 2015. Byly zaměřeny na spolupráci se čtyřmi základními školami (ZŠ nám. Míru Svitavy , ZŠ Felberova Svitavy, ZŠ Vítějeves, ZŠ Pomezí). Žáci těchto škol se zúčastnili výuky na polytechnických stavebnicích a stavebnicích Merkur, projektových dnů a exkurzí do výrobních společností. Vybudovali jsme dvě nové učebny Automatizace, Hydrauliky a Pneumatiky.

Pro nový maturitní obor Mechanik plastikářských strojů jsme spolu s odborníky z TU Liberec vytvořili 5 učebnic. Také jsme školu dovybavili novými počítači, softwarem, nářadím a nástroji.
Výuku žáků SOU všech oborů potom obohatily přednášky odborníků z praxe.


 

Zapojení odborníka z praxe

V rámci projektu „Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ“ navštívil naše žáky 2. ročníku oboru Mechanik plastikář Vladimír Tůma z firmy REHAU. Témata byla rozdělena do dvou dnů. Téma prvního dne (6. 12. 2018) bylo zaměřeno na historii, vývoj a praktické využití robotizace v plastikářském průmyslu. Druhý den projektu, který se konal 17. prosince, byl zaměřen na seřizování a základy programování robota KUKA.  Žáci měli možnost vidět v praktických ukázkách využití robota KUKA, který v rámci výuky mají možnost ovládat i programovat.

 


 

Zapojení odborníka z praxe

V pondělí 5. 11. 2018 navštívil žáky 2. ročníku mechanik plastikář technolog firmy Rehau Jiří Nárožný v rámci projektu zapojení odborníka z praxe do výuky na sš. Přednáška se zabývala vstřikováním plastů. Praktická výuka byla rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se žáci dozvěděli základy o materiálech, strojích i nástrojích sloužících na zpracování plastů. Praktická část byla ukázka na vstřikolisu a  názorná práce na stroji. Žáci využijí tyto informace jak v rámci studia,  tak následně i v povolání.  

 

 

 

26. 06. - 27. 06. 2018 - návštěva TÚ Liberec, expozice IQlandia, Technického muzea Liberec

Ve dnech 26. 06. - 27. 06. 2018 se uskutečnila návštěva TÚ Liberec, konkrétně katedry strojírenské technologie a katedry materiálů spojené s přednáškou. Vybraní žáci oboru Mechanik plastikářských strojů se tak měli možnost seznámit s nejnovějším vývojem ve svém studijním oboru. Cílem je zvýšit zájem žáků SŠ o studium technických oboru VŠ. Dále se žáci podívali do technické expozice v IQlandii a Technického muzea v Liberci. Celkem se zúčastnilo 13 žáků oboru Mechanik plastikářských strojů.


 

1. 03. 2018 - projektová exkurze Historie prací techniky

Unikátní výstavu prací techniky navštívilo 18 žáků SOU Svitavy. Městské muzeum a galerie ve Svitavách představuje v  chronologické řadě 50 exemplářů a naši žáci měli možnost nahlédnout do expozice, která nabízí svědectví o tom, jak vypadaly prádelny za časů našich babiček. Jak vypadala kuchyň, jejíž součástí častokrát bývala i pračka a jak se vlastní pračky měnily v důsledku technického pokroku. Vystaveny jsou pračky dřevěné, tzv. kývačky (valchové), bubnové (kovové i dřevěné), s pracím křížem, kovové s pracím práčem, zvonové, vířivé (s vrtulkou), vibrační až po pračky automatické. Některé pračky mají i svá topeniště pro ohřev vody. Žáci se  především obeznámili s technickými parametry a složením těchto unikátních a dnes již nepostradatelných domácích spotřebičů.

 

 


 

16. 11. 2017 - projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Dalšího projektového dne v SOU Svitavy se zúčastnily dvě základní školy, ZŠ Pomezí a ZŠ Vítějeves. Výuka se konala ve čtvrtek 16. listopadu v učebnách odborného výcviku. Vyučovali naši odborníci s mnohaletou praxí, Josef Žilka a Bohuslav Fikejz. Děti si z dnešního dne odnášely nové zážitky a zkušenosti a jistě jim praktická ukázka pomůže s údržbou vlastního jízdního kola nebo drobnou opravou doma.

  

9. 11. 2017 - přednáška Iva Stupky

Odborník z praxe, Ivo Stupka z firmy Czech Blades Jevíčko, ve čtvrtek 9. listopadu postoupil žákům 2. ročníku – mechanik seřizovač přednášku, která byla zaměřena na 3D měření. SOU Svitavy se snaží propojit teoretické poznatky s praxí tak, aby byl student po ukončení studia schopen plně se zapojit do chodu firmy bez dlouhého zaučování. 

 

 

 

1. 11. 2017 - projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Projektového dnu v SOU Svitavy se zúčastnily dvě základní školy, ZŠ náměstí Míru Svitavy a ZŠ Felberova Svitavy. Výuka se konala  v učebnách odborného výcviku. Celkem se projektového dne zúčastnilo 38 žáků základních škol. Vyučovali naši odborníci s mnohaletou praxí, Josef Žilka a Bohuslav Fikejz. Děti si z dnešního dne odnášely nové zážitky a zkušenosti a jistě jim praktická ukázka pomůže s údržbou vlastního jízdního kola nebo drobnou opravou doma.

 


 

23. 10. 2017 - Přednáška odborníka z praxe

V pondělí 23. října proběhla v SOU Svitavy přednáška odborníka z praxe. Odborník z firmy Gimatic Jiří Spálenský připravil výklad pro žáky 2. ročníku oboru Mechanik plastikář a  zaměřil se na problematiku uchopovacích zařízení v plastikářském průmyslu.  Součástí vysvětlení byl popis rychloupínacích systémů,  uchopovacích prvků a ukázka již vytvořených uchopovacích zařízení.  Poté následovala praktická část, kdy žáci tvořili uchopovač na přidělený výlisek. Naši žáci  tyto zkušenosti využijí v teorii a později i v zaměstnání.

 

 

 

12. 10. 2017 – STROJÍRENSKÝ VELETR BRNO

I letos se 150 našich žáků zúčastnilo ve čtvrtek 12. října mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně. Již tradičně touto návštěvou usnadňujeme našim žákům přístup  k technologickým novinkám, zejména v oblastech plastikářských a strojírenských.  Letos veletrh obsahoval  všechny klíčové oblasti strojírenského průmyslu:  obráběcí a tvářecí stroje, slévárenské a svařovací techniky, technologie pro povrchové úpravy apod. Mezinárodní strojírenský veletrh je svého druhu největší ve střední Evropě a my jsme přesvědčeni, že i tato forma vzdělávání je užitečná.   

 

 

15. 11. 2016 - projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Projektového dnu se zúčastlily dvě základní školy. ZŠ náměstí Míru Svitavy a ZŠ Felberova Svitavy. Výuka se konala  v učebnách odborného výcviku č. 102 a č. 407. Celkem se projektového dne zúčastnilo 27 žáků ZŠ. Vyučovali naši odborníci s mnohaletou praxí,  pan Miroslav Nedoma a Bohuslav Fikejz.


 

29. 11. 2016 projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Projektového dne se zúčastnila ZŠ Vítějeves a ZŠ Pomezí. Proběhl v učebnách odborného výcviku č. 102 a č. 407. Celkem jsme vyučovali 27 žáků ZŠ. 

10. 11. 2016 - přednáška Iva Stupky

Přednáška Iva  Stupky  se zaměřila na téma 3D měření - Czech Blades Jevíčko. Zúčastnilo se jí celkem 20 žáků ze třídy 2. M, obor Mechanik seřizovač.

 

 

13. 10. 2016 - přednáška Jířího Spálenského

Přednášky Jiřího Spálenského na téma Uchopovací zařízení GIMATIC se zúčastnilo celkem 11 žáků, konkrétně žáci třídy 2.M, obor Mechanik plastikářských strojů.7. 10. 2016 – STROJÍRENSKÝ VELETR BRNO - KA 8/12

Veletrhu se zúčastnilo 110 žáků naší školy. Žáci 2., 3. a 4. ročníku strojírenských oborů zde měli možnost seznámit se s novými technologiemi a stroji, které zde vystavovaly tuzemské i zahraniční firmy. 29. 9. 2016 - exkurze do podniku INA Lanškroun

Dne 16. 9. 2016 se uskutečnila exkurze do výrobního podniku INA Lanškroun. Exkurze se zúčastnilo  celkem 46 žáků SOU Svitavy ze tříd 1.M – obor Mechanik plastikářských strojů a obor Mechanik seřizovač 29 žáků a 1.N – obory Nástrojař a obor Strojní mechanik 17 žáků.


 

16. 9. 2016 - exkurze do podniků v našem regionu

Dne 16.9.2016 se uskutečnila exkurze do výrobních společnosti REHAU Moravská Třebová, UNIPLUS Moravská Třebová, CHAS Moravská Třebová. Exkurze se zúčastnilo  celkem 75 žáků SOU Svitavy ze tříd 1.M – obor Mechanik plastikářských strojů 15 žáků, obor Mechanik seřizovač 13 žáků, 1.N – obor Nástrojař a obor Strojní mechanik 23 žáků, 1.I. – obor Instalatér 24 žáků.

 

 

27. 04. 2016 - projektová exkurze Historie prací techniky

Unikátní výstavu prací techniky navštívilo 16 žáků naší školy. Žáci se měli možnost seznámit s historií prací techniky. Městské muzeum a galerie ve Svitavách představuje v  chronologické řadě 50 exemplářů. Žáci se aktivně zapojili do zkoušení praní či žehlení. Především se však obeznámili s technickými parametry a složením těchto unikátní a dnes již nepostradatelných domácích spotřebičů.

 
14. 09. 2015 - projektová exkurze Mezinárodní strojírenský veletrh

Strojírenský veletrh navštívilo celkem 119 žáků. Z naší školy se zúčastnily třídy 2. M – Mechanik plastikářských strojů a Mechanik seřizovač, 2.N – Nástrojař a Strojní mechanik, 3.N – Nástrojař, Obráběč kovů a Strojní mechanik, 3.M – Mechanik plastikářských strojů a Mechanik seřizovač, 4.M – Mechanik plastikářských strojů.

 

 

 

16. 09. 2015 - exkurze do výrobní společnosti REHAU Moravská Třebová

Exkurze se zúčastnilo  celkem 12 žáků naší školy. Byli to žáci třídy 1.M – Mechanik plastikářských strojů.


 

28. 10. 2015 - přednáška Jířího Spáleného

Přednášky Jiřího Spálenského na téma Uchopovací zařízení GIMATIC se zúčastnilo celkem 16 žáků, konkrétně žáci třídy 2.M, obor Mechanik plastikářských strojů.


 

 

19. 11. 2015 - přednáška Iva Stupky

Přednáška Iva  Stupky  se zaměřila na téma 3D měření - Czech Blades Jevíčko. Zúčastnilo se jí celkem 16 žáků ze třídy 2. M, obor Mechanik seřizovač.


 

 

 

14. 10. 2015 - projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Projektového dnu se zúčastlily dvě základní školy. ZŠ náměstí Míru Svitavy a ZŠ Felberova Svitavy. Výuka se konala  v učebnách odborného výcviku č. 102 a č. 407. Celkem se projektového dne zúčastnilo 24 žáků ZŠ. Vyučovali naši učitelé odborného výcviku s mnohaletou praxí,  pan Josef Žilka a Bohuslav Fikejz.

 

 

11. 11. 2015 projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Projektového dne se zúčastnila ZŠ Vítějeves a ZŠ Pomezí. Proběhl v učebnách odborného výcviku č. 102 a č. 407. Celkem jsme vyučovali 26 žáků ZŠ. V monitorovacím období dále probíhá výuka v rámci předmětu Praktické činnosti na zakoupených polytechnických stavebnicích na základních školách ZŠ náměstí Míru Svitavy a ZŠ Felberova Svitavy.
 


Plnění klíčových aktivit v průběhu realizace projektu do 30.6.2015

 

Evaluační zpráva projektu (7 2015)
Aktivity, které se uskutečnily ve 4. MO (5. 11. 2014)
Aktivity, které se uskutečnily v 5. MO (2 2015)
Přehled aktivit, které se uskugtečnily v období únor - květen 2015
9. 10. 2013 – PROJEKTOVÁ EXKURZE – STROJÍRENSKÝ VELETR BRNO - KA 8

Veletrhu se zúčastnilo 82 žáků naší školy. Žáci zde měli možnost seznámit se s novými technologiemi a stroji, které zde vystavovaly tuzemské i zahraniční firmy. V rámci veletrhu žáci zpracovávali projektový úkol.
4. 11. 2013 – EXKURZE – HELLA HOHELNICE - KA 12
Exkurze se zúčastnilo 30 žáků ze ZŠ Vítějeves a ZŠ Pomezí. Žáci byli seznámeni s historií společnosti, jejim výrobním programem a na závěr si prohlédli výrobní prostory firmy.
V oblasti vývoje a výroby světelné techniky do automobilového průmyslu působí firma HELLA v České republice od roku 1992, kdy byl založen výrobní závod v Mohelnici.
Společnost se zabývá výrobou a vývojem světelné techniky.

 

 

11. 12. 2013 - PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA KOLA - KA 12
Zúčastnilo se ho 15 žáků ze ZŠ Vítějeves. Žáci byli seznámeni s vyráběnými typy jízdních kol, jak si kolo vybírat, nastavení sedla, řidítek apod. Projektový den byl dále zaměřen na základní údržbu kol (čištění mazání, huštění pneumatik, lepení, výměna brzdových špalků, lanek apod.).
 

 

12. 12. 2013 SEMINÁŘ INNOVATIVNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VE VÝROBĚ - WALTER - KA 12

Seminář byl určen pro žáky 3.O – Obráběč kovů-zámečník.
Akce se zúčastnilo 20 žáků, zaměřena byla na nové nástroje od firmy WALTER používané při třískovém obrábění kovů – soustružení, frézování, vrtání a závitování. Na závěr se dozvěděli zajímavosti z historie firmy WALTER.

29. 1. 2014 - SEMINÁŘ AUTOMATIZACE - ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - KA 8

Seminář byl určen pro žáky třídy 4.M – Mechanik seřizovač.
Akce se uskutečnila ve společnosti Czech Blades Jevíčko, kde se žáci seznámili s elektroerozivním obráběním v uvedené společnosti.
Žáci byli seznámeni s programování - Peps CAD/CAM systém (příklad střižná matrice nástroje) – DLOG.

Praktická ukázka na strojích: DRÁTOŘEZ (Charmilles technologies ROBOFIL 310), HLOUBIČKA (Charmilles technologies ROBOFORM 20). Účast byla 20 žáků.5. 2. 2014 - SEMINÁŘ VSTŘIKOVÁNÍ I - KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 2.M-MP (Mechanik plastikářských strojů)

Akce proběhla v nové učebně SOU Svitavy, seminář vedl instruktor ze společnosti REHAU Moravská Třebová.

Zaměření semináře:

princip vstřikolisu (uzavírací část, vstřikovací část), funkce formy ( studené vtoky , horké vtoky, vyhazovače) , temperanční jednotky ( chlazení, ohřívání formy v závislosti na použití materiálu) . Instruktáž byla jak teoretická formou prezentace , tak i praktická na stroji ENGEL. Akce se účastnilo 29 žáků.
 

 


19. 2. 2014 - SEMINÁŘ VSTŘIKOVÁNÍ II - KA 8
Seminář navazoval na seminář Vstřikování I. Seminář opět vedl odborník z praxe z firmy REHAU. Tentokrát byl seminář zaměřena na materiály používané při lisování plastů, jejich základnímu rozdělení , vlastnostem a možnostem jejich použití. Sami žáci si mohli vyzkoušet nastavení základních parametrů pro vstřikování na stroji ENGEL a to až po výrobu prvního kusu. Akce se účastnilo 29 žáků třídy 2.M-MP (Mechanik plastikářských strojů).


19. 2. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI -
KA 12
Zúčastnilo se ho 15 žáků ze ZŠ Vítějeves. Žáci byli seznámeni s základními úkony údržby, bez kterých se neobejde žádná domácnost.


Pracovní den byl rozvržen do dvou částí:

1. Instalatérské práce - čištění odpadů, perlátorů, sifonů, výměna různých těsnění u baterií, rozlišení materiálů používaných pro rozvody vody a odpadů práce s ručním nářadím, úspory vody a energií v domácnosti apod. .

2. Zámečnické práce - seznámení žáků s použitím ručního nářadí a jeho použití (pilníky, šroubováky, pilka na kov, aku vrtačka). Dále si žáci vyzkoušeli vrtání ,montáž hmoždinek, nýtování, výměnu vložky FAB apod.

 

20. 2. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI - KA 12
Zúčastnilo se ho15 žáků ze ZŠ Pomezí. Obsah projektového dne byl stejný, jako předešlý den. Žáci byli seznámeni s základními úkony údržby, bez kterých se neobejde žádná domácnost.

Pracovní den byl rozvržen do dvou částí.
1. Instalatérské práce - čištění odpadů, perlátorů, sifonů, výměna různých těsnění u baterií, rozlišení materiálů používaných pro rozvody vody a odpadů práce s ručním nářadím,úspory vody a energií v domácnosti apod. .

2. Zámečnické práce – seznámení žáků s použitím ručního nářadí a jeho použití (pilníky, šroubováky, pilka na kov, aku vrtačka). Dále si žáci vyzkoušeli vrtání ,montáž hmoždinek, nýtování, výměnu vložky FAB apod.
 

 25. 2. a 26. 2. 2014 – DVOUDENNÍ EXKURZE DO PRAHY - KA 8/10
Zúčastnilo se 20 žáků oborů mechanik seřizovač a mechanik seřizovač-mechatronik ze třídy 4.M.

25. 2. 2014 žáci navštívili firmu FESTO v Praze. Absolvovali přednášku odborníka z praxe z této firmy, na jejímž základě po návratu vypracovali projetový úkol.
26 .2. 2014 žáci navštívili Technické muzeum v Praze, kde zhlédli zajímavé expozice.


26. 2.2014 – SEMINÁŘ AUTOMATIZACE - SYSTÉM AUTOMATIZOVANÉHO HOSPODAŘENÍ S NÁŘADÍM VE VÝROBNÍ FIRMĚ -
KA 8
Seminář se uskutečnil ve společnosti PD Refraktories – DINAS Svitavy
Akce byla určena pro žáky třídy 4.M (Mechanik seřizovač a Mechanik seřizovač-Mechatronik). Seminář vedl odborník z praxe, který žákům vysvětlil činnost automatického systému hospodaření s nářadím od fa Guhring. Dále byla žákům předvedena NC obrobna, kde byli seznámeni s výrobním programem a jednotlivými NC stroji na dílně.

Osnova semináře

Systém výdeje a vrácení nástrojů ve firmě
Využití automatického Boxu TM 526  od firmy Guehring
Obsluhování TM boxu – využití Tool manegnentu
Specifikace TM boxu, controling spotřeby nástrojů
Výhody centrálního výdeje nástrojů
Výdej ostatního nářadí a pomůcek v kamenné výdejně
13. 3. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN – ZHOTOVENÍ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU -
KA 12
Akce se zúčastnilo 15 žáků ze ZŠ Vítějeves. Žáci vyráběli zámečnickou svěrku.Čas určený ke zhotovení výrobku byl stanoven na 8 hodin.


25. 3. 2014 - SEMINÁŘ INOVATIVNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VE VÝROBĚ -
KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 4.M – Mechanik seřizovač.
Akce se zúčastnilo 20 žáků, zaměřena byla, moderní a inovativní nástroje a nářadí od firmy PRAMET ŠUMPERK používané při obrábění kovů – soustružení, frézování, vrtání a závitování.


4. 4. 2014 – EXKURZE – ŠKODA MLADÁ BOLESLAV -
KA 12
Exkurze se zúčastnilo 35 žáků ze ZŠ Vítějeves, ZŠ Pomezí, ZŠ Felberova Svitavy a ZŠ nám. Míru Svitavy. Žáci byli seznámeni s historií společnosti ve ŠKODA MUZEU. Poté následovala exkurze do výrobních prostor AUTO-ŠKODA. Společnost se zabývá výrobou osobní vozů a konkrétně v Mladé Boleslavi vyrábí značky Fabia, Rapid a Octavia, které si mohli žáci prohlédnout.

2. 4. 2014 SEMINÁŘ EXTRUZE -
KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 2.M (Mechanik plastikářských strojů). Seminář vedl odborník z praxe z firmy REHAU Moravská Třebová)

Osnova semináře

Seznámení s problematikou extruze.Hlavní rozdíly mezi vstřikováním a extruzí.
Popis, funkce a rozdělení extrudérů dle parametrů.
Popis a funkce dalších strojů seřazených do výrobní linky(chladící vana, odtahovací zařízení, krátící pila,ohřívací pec, atd.)
Ukázka používaných výrobních linek ve firmě REHAU
Ukázka výrobků,nástrojů extruze.
Předvedení extruze na extruderu na dílně SOU
9. 4. 2014 SEMINÁŘ AUTOMATIZACE - MĚŘENÍ  -
KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 4.M ((Mechanik seřizovač). Seminář vedl odborník z praxe z firmy Czech Blades Jevíčko. Akce se uskutečnila v uvedené firmě. Akce se zúčastnilo 20 žáků, zaměřena byla na měření součástí na tříosém CNC měřícím stroji.

10. 4. 2014 PROJEKTOVÝ DEN - ZHOTOVENÍ ZÁMEČNICKÉHO VÝROBKU -
KA 12
V dubnu se uskutečnil v pořadí již druhý projektový den zaměřený na zhotovení zámečnického výrobku. Zúčastnilo se ho 15 žáků tentokrát ze ZŠ Pomezí. Žáci opět vyráběli zámečnickou svěrku, na kterou měli 8 hodin.
16. 4. 2014 - SEMINÁŘ - POUŽITÍ ROBOTŮ PŘI ZPRACOVÁNÍ PLASTŮ -
KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 2.M (Mechanik plastikářských strojů) ( uchopovací prvky )
Akce proběhla v učebnách SOU Svitavy.
První část byla zaměřena na obecné informace o použití, vývoj robotů jejich využití v praxi. Dále žáci byli seznámeni se základy obsluhy a programování robota. Pro teoretickou část byla využita prezentace.
Druhá část byla rozdělena do dvou bloků. První blok se orientoval na praktickou ukázku obsluhy a programování robota KUKA. Druhý blok byl zaměřen na uchopovací prvky k robotům ve spolupráci s firmou GIMATIC. Byly použity stavebnice pro plnění konkrétních úkolů. Seminář vedli odborníci z praxe z firem REHAU a GIMATIC.

23. 4. 2014 - SEMINÁŘ AUTOMATIZACE – ROBOTY VE VÝROBĚ -
KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 4.M – Mechanik seřizovač.
Akce se zúčastnilo 20 žáků, zaměřena byla na obecné využití robotů ve výrobě, seznámili se se způsoby řízení robotů, jejich programování a obsluhou.

6. 5. a 7.5. 2014 – DVOUDENNÍ EXKURZE -
KA 8
Pramet Šumperk, Elektrárna  Dlouhé Stráně,  Vysoká pec Dolní Vítkovice a  Malý svět techniky Ostrava
Exkurze se zúčastnilo 45 žáků oboru obráběč kovů a strojní mechanik ze tříd 2.O a  3.O.


27. 5. 2014 - SEMINÁŘ INOVATIVNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VE VÝROBĚ – NÁSTROJE A NÁŘADÍ MAKITA -
KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 2.M-MP. Zástupce společnosti žáky seznámil s výrobním programem společnosti, jednotlivým nářadím, včetně toho k čemu je nářadí určeno. Na závěr předvedl žáků uvedené nářadí  včetně jejich obsluhy. Žáci si sami vyzkoušeli práci s tímto nářadím. Akce se zúčastnilo 20 žáků.
2. 1. 2014 - ZAHÁJIL PRÁCI PRÁCI TÝM, KTERÝ REALIZUJE UČEBNICE PLASTIKÁŘE
Od 02. 01. 2014 v rámci KA 09 začal pracovat 5ti členný tým zaměstnanců TÚ Liberec vedený děkanem Strojní fakulty na realizaci pěti elektronických učebnic pro obor Mechanik plastikářských strojů.
Ve dnech 31. 03. 2014, 27. 05. 2014 a 30. 06. 2014 se uskutečnily další konzultace realizačního týmu s autory elektronických učebnic. Na těchto schůzkách byly projednány obsahy a forma jednotlivých elektronických učebnic v návaznosti na požadovanou grafickou a jazykovou úpravu jednotlivých elektronických učebnic. Byl odsouhlasen závazný harmonogram prací, tak abychom časově stihli zajistit schvalovací doložku pro jednotlivé elektronické učebnice na MŠMT. S autory byla projednána i určitá koordinace s odborníky z praxe, kteří koordinují obsah učebnic ve smyslu přiblížení náročnosti učebnic možnostem našich žáků maturitního oboru Mechanik plastikářských strojů. Byly dojednány grafické úpravy a jazyková korekce nově vznikajících elektronických učebnic. Předpokládaný termín ukončení prací na obsahu elektronických učebnic je k 30. 09. 2014. Poté budou probíhat práce na finální podobě všech 5 učebnic a budou probíhat práce na získání doložky MŠMT.
Od 22. 05. 2014 – 18. 06. 2014 probíhal kurz svařování pro pedagogického pracovníka p. Josefa Žilku -
KA 3

Od 23. 06. 2014 – 17. 07. 2014 probíhal kurz svařování pro pedagogického pracovníka p. Ladislava Horváta. - KA 3


26. 5. a 27. 5. 2014 – DVOUDENNÍ EXKURZE DO FIRMY LAUFEN ZNOJMO - KA 8
Zúčastnilo se 20 žáků oboru instalatér ze třídy 3.I. První den absolvovali přednášku odborníka z praxe z této firmy, která je špičkovým výrobce sanitární keramiky v ČR. Odpoledne měli praktické ukázky na dílnách. Druhý den proběhla exkurze v provozu firmy LAUFEN. Na zpáteční cestě 27. 5. 2014 žáci navštivili Jadernou elektrárnu Dukovany.

KA 2
Ke dni 26. 06. 2014 byla vyhlášena zakázka malého rozsahu na nákup výukového software. Ta byla vysoutěžena a následně zrušena. Následně bylo vyhlášeno nové výběrové řízení, kde jsme úspěšně vysoutěžili jednu část, Výukový software pro programování CNC strojů. Výukový software pro roboty KUKA se znovu nepodařilo vysoutěžit. Bude se vyhlašovat znovu na přelomu září/říjen 2014.


16. 6. - 18. 6. 2014 – TŘÍDENNÍ EXKURZE ŽÁKŮ OBORU MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ -
KA 7, KA 8 a KA 10
V rámci aktivit pro žáky 2. ročníku oboru Mechanik plastikářských strojů se v rámci třídenní exkurze dne 16. 06. 2014 uskutečnila exkurze do závodu společnosti FAERCH PLAST Liberec. Původně plánovanou exkurzi do společnosti MAGNA, a.s. se z provozních důvodů společnosti nepodařilo zajistit. Exkurze závodu se zúčastnilo 28 žáků SOU Svitavy.
Tohoto dne se také uskutečnila návštěva žáků v zábavním interaktivním parku IQ Landia v Liberci. Na programu byla i hodinová předváděcí show včetně dalších prohlídek zde umístěných interaktivních expozic.
Tito žáci navštívili technickou památku -  vysílač Ještěd. Prohlídka proběhla za asistence pí. Veroniky Šťastné, která žákům podala odborný výklad o technických parametrech a historii této stavby oceněné významnou mezinárodní cenou.
Dne 17. 06. 2014 proběhla návštěva vysoké školy TÚ Liberec spojená s přednáškou děkana strojní fakulty pro žáky oboru Mechanik plastikářských strojů 2.M.
Dále se dne 18. 06. 2014 uskutečnila exkurze do závodu společnosti GRAMMER Tachov. Původně plánovanou exkurzi do společnosti v Aši, se z provozních důvodů společnosti nepodařilo zajistit.
23. 6. 2014 - SEMINÁŘ – PLASTOVÉ MATERIÁLY -
KA 8
Dne 23. 06. 2014 se pro žáky 2.ročníku oboru Mechanik plastikářských strojů uskutečnila přednáška odborníka z praxe p. Nárožného z REHAU Moravská Třebová na téma Plastové materiály. Přednášky se zúčastnilo 29 žáků SOU Svitavy.


SEMINÁŘE PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY
V prvním týdnu července a posledním týdnu srpna 2014 probíhalo v Brně vzdělávání 4 pedagogických pracovníků v obsluze výukových panelů pneumatiky a hydrauliky od společnosti Didactic promotion
- KA 8

Dne 15. 07. 2014 byla dodána veškerá výpočetní technika. - KA 2

Dne 20. 08. 2014 byly předány výukové panely Pneumatiky/Elektropneumaticky a Hydrauliky/Elektropneumaticky do vybudovaných učeben. - KA 1
V rámci KA 11 v monitorovacím období proběhlo výběrové řízení na veřejnou zakázku č. C14540 s názvem Stavební práce – dvě učebny a sociální zařízení. Výběrové řízení bylo vyhlášeno ke dni 27. 03. 2014. V rámci výběrového řízení došlo k prodloužení termínu ukončení příjmu nabídek a to k 05. 05. 2014 do 10:00. Hodnotící komise zasedala 06. 05. 2014 s tím, že vítězem se stala společnost BROMACH spol. s r.o. s vítěznou cenou Kč 1.890.824,42 bez DPH, tj. Kč 2.287.897,55 včetně DPH. V monitorovacím období byla uzavřena smlouva s vítězným uchazečem a dne 5. 6. 2014 proběhl první kontrolní den, na kterém se probíraly otázky zahájení stavebním prací, probíhala kompletace dokumentace pro zahájení stavebních prací, byl dojednán stavební dozor. Předpokládané ukončení Stavební práce byly ukončeny ke dni 15. 08. 2014.VÝUKA NA ZŠ NA POLYTECHNICKÝCH STAVEBNICÍCH - KA 12
V monitorovacím období dále probíhá výuka v rámci předmětu Praktické činnosti na zakoupených polytechnických stavebnicích. Tato výuka je v souladu se ŠVP základních škol. Výuku  vedou pedagogičtí pracovníci, kteří byli proškoleni v práci s polytechnickou stavebnicí v rámci projektu.


KROUŽEK - STAVEBNICE MERKUR - KA 13
Od 1. 9. 2014 probíhají v inovované učebně ve škole na ulici Richarda Kloudy ve Svitavách kroužky na stavebnicích Merkur pro žáky druhého stupně ZŚ Felberova a ZŠ nám.Míru Svitavy. Žáci ze ZŠ  se pravidelně scházejí dvakrát za měsíc po vyučování na dvouhodinový kroužek, vedou proškolení pedagogové z těchto škol Mgr. Pavel Dědič a Mgr. Helena Sobolová, kterou od 1. 10. 2014 nahradil Mgr. Pavel Adámek.
SEMINÁŘ PRO PEDAGOGICKÉ PRACOVNÍKY - KA 3
Od 22. 09. 2014 do 17. 10. 2014 probíhá kurz svařování pro pedagogického pracovníka p. Ladislava Horváta.


1. 10. 2014 – PROJEKTOVÁ EXKURZE – STROJÍRENSKÝ VELETR BRNO - KA 8
Strojírenský veletrh navštívilo 81 žáků naší školy - obory mechanik seřizovač, mechanik seřizovač-mechatronik, mechanik plastikářských strojů, nástrojař, obráběč kovů a strojní mechanik. Žáci zde měli možnost se seznámit s novými technologiemi a stroji, které zde vystavovaly tuzemské i zahraniční firmy. Během návštěvy sbírali informace pro zpracování projektového úkolu.
6. 10. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN - KA 12
Akce se zúčastnilo 16 žáků ze ZŠ Vítějeves. Žáci se rozdělili do dvou skupin a každá se věnovala jednomu z níže uvedených tématPROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI
Žáci byli seznámeni s základními úkony údržby, bez kterých se neobejde žádná domácnost.  Seznámili se s s používáním ručního nářadí a jeho použití (pilníky, šroubováky, pilka na kov, aku vrtačka). Dále si žáci vyzkoušeli vrtání ,montáž hmoždinek, nýtování, výměnu vložky FAB apod.

PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA KOLA
Žáci byli seznámeni s vyráběnými typy jízdních kol, jak si kolo vybírat, nastavení sedla, řidítek apod. Projektový den byl dále zaměřen na základní údržbou kol (čištění mazání, huštění pneumatik, lepení, výměna brzdových špalků, lanek apod.).

7. 10. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN - KA 12
Akce se zúčastnilo 17 žáků ze ZŠ Pomezí. Žáci se rozdělili do dvou skupin a každá se věnovala jednomu z níže uvedených témat


PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI
Žáci byli seznámeni s základními úkony údržby, bez kterých se neobejde žádná domácnost.  Seznámili se s s používáním ručního nářadí a jeho použití (pilníky, šroubováky, pilka na kov, aku vrtačka). Dále si žáci vyzkoušeli vrtání ,montáž hmoždinek, nýtování, výměnu vložky FAB apod.


PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA KOLA
Žáci byli seznámeni s vyráběnými typy jízdních kol, jak si kolo vybírat, nastavení sedla, řidítek apod. Projektový den byl dále zaměřen na základní údržbou kol (čištění mazání, huštění pneumatik, lepení, výměna brzdových špalků, lanek apod.).
12. 11. 2014 - SEMINÁŘ AUTOMATIZACE - ELEKTROEROZIVNÍ OBRÁBĚNÍ - KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 4.M – mechanik seřizovač a mechanik seřizovač - mechatronik.
Zúčastnilo se 19 žáků.

Akce se uskutečnila ve společnosti Czech Blades Jevíčko, kde se žáci seznámily s elektroerozivním obráběním v uvedené společnosti. Žáci byli seznámeni s programování - Peps CAD/CAM systém (příklad střižná matrice nástroje) – DLOG.

Praktická ukázka na strojích: DRÁTOŘEZ (Charmilles technologies ROBOFIL 310), HLOUBIČKA (Charmilles technologies ROBOFORM 20).

18. 11. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN - KA 12
Akce se zúčastnilo 16 žáků ze ZŠ Vítějeves. Žáci se opět rozdělili do dvou skupin a tentokrát si skupiny prohodily témata, kterým se věnovaly.


PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA KOLA
Žáci byli seznámeni s vyráběnými typy jízdních kol, jak si kolo vybírat, nastavení sedla, řidítek apod. Projektový den byl dále zaměřen na základní údržbou kol (čištění mazání, huštění pneumatik, lepení, výměna brzdových špalků, lanek apod.).


PROJEKTOVÝ DEN - ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI
Žáci byli seznámeni s základními úkony údržby, bez kterých se neobejde žádná domácnost.  Seznámili se s s používáním ručního nářadí a jeho použití (pilníky, šroubováky, pilka na kov, aku vrtačka). Dále si žáci vyzkoušeli vrtání ,montáž hmoždinek, nýtování, výměnu vložky FAB apod.
Akce se zúčastnilo 16 žáků ze ZŠ Vítějeves.


1. 12. a 2. 12. 2014 – DVOUDENNÍ EXKURZE DO PRAHY - KA 8,10
Zúčastnilo se 20 žáků oborů mechanik seřizovač a mechanik seřizovač-mechatronik ze třídy 1.M a 4.M.

 

První den 1. 12. 2014 žáci navštívili firmu FESTO v Praze. Absolvovali přednášku odborníka z praxe z této firmy, na jejímž základě po návratu vypracovali projektový úkol. Druhý den  2. 12. 2014 žáci navštívili Technické muzeum v Praze.


2. 12. 2014 - PROJEKTOVÝ DEN - KA 12

Akce se zúčastnilo 17 žáků ze ZŠ Pomezí. Žáci se opět rozdělili do dvou skupin a tentokrát si skupiny prohodily témata, kterým se věnovaly.


PROJEKTOVÝ DEN- ÚDRŽBA KOLA
Žáci byli seznámeni s vyráběnými typy jízdních kol, jak si kolo vybírat, nastavení sedla, řidítek apod. Projektový den byl dále zaměřen na základní údržbou kol (čištění mazání, huštění pneumatik, lepení, výměna brzdových špalků, lanek apod.).


PROJEKTOVÝ DEN- ÚDRŽBA V DOMÁCNOSTI
Žáci byli seznámeni s základními úkony údržby, bez kterých se neobejde žádná domácnost.  Seznámili se s s používáním ručního nářadí a jeho použití (pilníky, šroubováky, pilka na kov, aku vrtačka). Dále si žáci vyzkoušeli vrtání ,montáž hmoždinek, nýtování, výměnu vložky FAB apod.


10. 12. 2014 – SEMINÁŘ AUTOMATIZACE - SYSTÉM AUTOMATIZOVANÉHO HOSPODAŘENÍ S NÁŘADÍM VE VÝROBNÍ FIRMĚ - KA 8
Seminář se uskutečnil ve společnosti PD Refraktories – DINAS Svitavy Zúčastnilo se 18 žáků třídy 4.M - obory mechanik seřizovač a mechanik seřizovač-mechatronik. Seminář vedl odborník z praxe, který žákům vysvětlil činnost automatického systému hospodaření s nářadím od fa Guhring. Dále se žáci seznámili s provozem CNC obrábění, s jejím výrobním programem a jednotlivými CNC stroji na dílně.

7. 1. 2015  - SEMINÁŘ INOVATIVNÍ NÁSTROJE A NÁŘADÍ VE VÝROBĚ - WALTER - KA 8
Seminář byl určen pro žáky třídy 3.O – obráběč kovů a strojní mechanik. Akce se zúčastnilo 26 žáků a  byla zaměřena na nové nástroje od firmy WALTER používané při třískovém obrábění kovů – soustružení, frézování, vrtání a závitování. Na závěr se dozvěděli zajímavosti z historie firmy WALTER.
13. 1. 2015 - SEMINÁŘ VSTŘIKOVÁNÍ I - KA 8
Semináře se zúčastnilo 17 žáků třídy 2.M -obor mechanik plastikářských strojů a proběhl v nové učebně SOU Svitavy. Seminář vedl instruktor ze společnosti REHAU Moravská Třebová p.Nárožný.

Zaměření semináře: princip vstřikolisu (uzavírací část, vstřikovací část), funkce formy ( studené vtoky , horké vtoky, vyhazovače) , temperanční jednotky ( chlazení, ohřívání formy v závislosti na použití materiálu) . Instruktáž byla jak teoretická formou prezentace , tak i praktická na stroji ENGEL.

13. 1. 2015 - PROJEKTOVÝ DEN- ZHOTOVENÍ ZÁMEČNICKÉ SVĚRKY - KA 12

Akce se zúčastnilo 10 žáků ze ZŠ Vítějeves a 10 žáků ze ZŠ Pomezí. Žáci vyráběli zámečnickou svěrku.Čas určený ke zhotovení výrobku byl stanoven na 6 hodin.

27. 1. 2015 - PROJEKTOVÝ DEN- ZHOTOVENÍ ZÁMEČNICKÉ SVĚRKY - KA 12

Akce se zúčastnilo 10 žáků ze ZŠ Felberova Svitavy a 10 žáků ze ZŠ nám. Míru Svitavy. Žáci vyráběli zámečnickou svěrku.Čas určený ke zhotovení výrobku byl stanoven na 6 hodin.
27. 1. 2015 - SEMINÁŘ VSTŘIKOVÁNÍ II - KA 8
Seminář navazoval na předchozí Vstřikování I a opět ho vedl odborník z praxe z firmy REHAU p.Nárožný. Tentokrát byl  zaměřen na materiály používané při lisování plastů, jejich základnímu rozdělení , vlastnosti a možnosti jejich použití. Sami žáci si mohli vyzkoušet nastavení základních parametrů pro vstřikování na stroji ENGEL a to až po výrobu prvního kusu. Zúčastnilo se 17 žáků třídy 2.M - obor mechanik plastikářských strojů.
4. 2. 2015 - SEMINÁŘ    3D MĚŘÍCÍ PŘÍSTROJE - KA 8
Semináře se účastnilo 17 žáků třídy 4.M - obor mechanik seřizovač a mechanik seřizovač-mechatronik a proběhl ve firmě Czech Blades Jevíčko. Akce byla zaměřena na měření součástí na  tříosém CNC měřícím stroji.
26. 3. 2015    EXKURZE – HELLA HOHELNICE - KA 12
Exkurze se zúčastnilo 27 žáků z našich čtyř partnerských základních škol:  ZŠ Vítějeves, ZŠ Pomezí, ZŠ Felberova Svitavy  a ZŠ nám. Míru Svitavy.

Žáci  byli  seznámeni  s historií i  současností  společnosti.  V oblasti vývoje a výroby světelné techniky do automobilového průmyslu působí firma HELLA v České republice od roku 1992, kdy byl založen výrobní závod v Mohelnici.  V současné době se společnost se zabývá vývojem a  výrobou  světelné techniky v oblasti automobilového průmyslu. Jejím hlavním výrobním programem je výroba a montáž předních  světlometů pro osobní a nákladní automobily. Jejím hlavním odběratelem je automobilka Škoda Mladá Boleslav,

Na video-animacích poznali rozdílné funkce a vlastnosti klasických halogenových, xenonových  a moderních světlometů s LED diodami a kamerovým systémem.

Na závěr si žáci prohlédli výrobní prostory firmy a postup výroby různých druhů světlometů pro automobily.


23. 4. 2015    EXKURZE – MERKUR  POLICE NAD METUJÍ - KA 12
Exkurze se zúčastnilo žáci z našich čtyř partnerských základních škol:  ZŠ Vítějeves, ZŠ Pomezí, ZŠ Felberova Svitavy  a ZŠ nám. Míru Svitavy.

V Polici nad Metují navštívili Muzeum Merkur se spoustou zajímavých exponátů postavených ze stavebnice Merkur. Žáci si mohli i sami prakticky vyzkoušet montáž jednoduchých dílů.

Na zpáteční cestě jsme se zastavili a prohlédli si expozice Městského muzea v ČeskéTřebové na téma "Česká Třebová - dopravní křižovatka".

  


NAHORU