ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE ŽÁKŮ ZŠ

 

 

ZVYŠOVÁNÍ MOTIVACE ŽÁKŮ KE STUDIU VE STROJÍRENSKÝCH OBORECH, ZLEPŠOVÁNÍ PODMÍNEK VÝUKY NA SOU SVITAVY

 


Stručný obsah projektu

SOU je příjemcem podpory ESF. Cílem projektu je motivovat žáky ZŠ ke studiu technických oborů hlavně organizováním exkurzí žáků 7., 8. a 9.tých tříd do vybraných strojírenských závodů, účastí v soutěžích praktických dovedností žáků 8. a 9. Tříd organizovaných každoročně SOU Svitavy jako okresní finále pro žáky 15ti základních škol svitavského okresu vždy v březnu daného roku. Pilotně ověříme tři moduly, z toho dva moduly na odborných stážích našich žáků u strojírenských firem. Vybavení školy bude doplněno patřičným softwarem, pomocí něhož se výrazně zvýší podmínky výuky v daných odborných předmětech. Učitelé odborných předmětů a učitelé odborného výcviku se proškolí ve vybraných průřezových odborných předmětech školy. V rámci projektu se také zlepší podmínky výuky odborných předmětů pro žáky SOU Svitavy zavedením 6ti modulů ve vybraných předmětech, včetně modulu s ekologickým zaměřením. Vypracují tyto moduly a skripta pro vlastní výuku. Zavedeme výuku pomocí e-learningu, vylepšíme spolupráci mezi žáky a pedagogy.


Klíčové aktivity
Soutěž žáků základních škol v praktických dovednostech
Vítězové jednotlivých školních kol se následně účastní okresního kola, které probíhá přímo v učebnách SOU Svitavy.

 

Žáci ZŠ soutěžili v SOU Svitavy - 14. 12. 2017

 

Již tradiční akcí SOU Svitavy je soutěž praktických dovedností pro žáky základních škol. Letos se okresní kolo konalo ve čtvrtek 14. prosince, na které přijelo 20 žáků z deseti základních škol.  Z každé školy přijeli dva nejlepší žáci nebo žákyně, které bojovali o prvenství ve výrobě velikonoční klapačky.

Náročnost výrobku odpovídala dovednostem, znalostem, ale už i zkušenostem žáků. Po celou dobu pracovali soutěžící pod dozorem učitelů odborného výcviku Ladislavem Horvátem a Josefem Czehowským. Protože občas byla potřeba i drobná rada v dílnách, na práci dohlíželi a také poradili žáci učiliště. Po celou dobu panovala dobrá nálada, což na soutěžích není vždy běžné.

Vítězi se stali všichni účastníci, neboť si domů odnesli svoje klepačky, které byly všechny funkční.  Přesto ale odborná porota určila toto pořadí:

 

Družstva:

1. místo: ZŠ Bystré

2. místo:  ZŠ Pomezí

3. místo: ZŠ Brněnec, Moravská Chrastová

 

Jednotlivci:

  1. 1. místo: Jindřich Vojtíšek ze ZŠ Zámecká, Litomyšl

  2. 2. místo: Jakub Hanzal ze ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská

3. místo: Lucie Pechancová ze ZŠ Pomezí

 

 

 

1. 11. 2017 - projektový den  - "Údržba jízdního kola" a "Drobné opravy v domácnosti"

Projektového dnu v SOU Svitavy se zúčastnily dvě základní školy, ZŠ náměstí Míru Svitavy a ZŠ Felberova Svitavy. Výuka se konala  v učebnách odborného výcviku. Celkem se projektového dne zúčastnilo 38 žáků základních škol. Vyučovali naši odborníci s mnohaletou praxí, Josef Žilka a Bohuslav Fikejz. Děti si z dnešního dne odnášely nové zážitky a zkušenosti a jistě jim praktická ukázka pomůže s údržbou vlastního jízdního kola nebo drobnou opravou doma.

  

Okresní kolo Soutěže praktických dovedností žáků základních škol 2017
Soutěž se koná každoročně v rámci projektu zvyšování motivace žáků základních škol k technickému vzdělání. Nejprve proběhnou školní kola a poté se vždy dva nejlepší utkají v dílnách odborného výcviku SOU Svitavy.
V prosinci se opět na naši školu sjedou nejlepší žáci celkem z 11 základních škol:

ZŠ Svitavy, Felberova
ZŠ Svitavy, Rigrova
ZŠ Svitavy, nám. Míru
ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka
ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská
ZŠ Vítějeves
ZŠ Pomezí
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
ZŠ Bystré
ZŠ Brněnec
ZŠ Litomyšl, Zámecká

Žáci základních škol byli poučeni o zásadách bezpečnosti práce a celou dobu pracovali na třech dílnách pod dozorem našich učitelů odborného výcviku. Podporu a drobné rady jim také dávali naši žáci z SOU Svitavy. Po celou dobu panovala dobrá nálada a všichni si soutěž užili.Po ukončení soutěže dostála své úlohy komise posuzovatelů. Výsledné rozhodování nebylo jednoduché,
ale nakonec si i s tímto úkolem naši učitelé odborného výcviku poradili.
 
... a byli vyhlášeni ti nejlepší...


   3. místo: Jan SAUER (ZŠ Sokolovská Svitavy)    2. místo: Tomáš Zatloukal (ZŠ Městečko Trnávka)       1. místo: Vojtěch KUBJÁT (ZŠ Vítějeves)
Okresní kolo Soutěže praktických dovedností žáků základních škol 2016
Jako již každoročně jsme i v letošním školním roce pořádali Soutěž praktických dovedností žáků základních škol. Žáci ve svých školních kolech v letošním roce vyráběli obracečku.
Do okresního kola postoupili jen ti, kteří se umístili na prvních dvou místech.

Dne 19. dubna se na naši školu sjeli tito nejlepší žáci základních škol, aby mezi sebou poměřili síly při výrobě kovadla, nebo chcete-li hamru.

Celkem se této akce zúčastnilo 11 základních škol:

ZŠ Svitavy, Felberova
ZŠ Svitavy, Rigrova
ZŠ Svitavy, nám. Míru
ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka
ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská
ZŠ Vítějeves
ZŠ Pomezí

ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
ZŠ Bystré
ZŠ Brněnec
ZŠ Litomyšl, Zámecká
Náročnost výrobku odpovídala dovednostem, znalostem, ale už i zkušenostem žáků. Po celou dobu pracovali žáci základních škol pod dozorem našich učitelů odborného výcviku. Protože občas je potřeba i drobná rada v dílnách, na práci dohlíželi a občas také poradili žáci našeho učiliště. Po celou dobu panovala dobrá nálada, což na soutěžích jistě není běžné.
Děti tak měly možnost poznat chod naší školu a prohlédnout si dílny, ve kterých se dennodenně odehrává výuka. Vítězi se vlastně stali všichni účastníci, neboť si domů odnesli svůj výrobek. A že to při závěrečné zátěžové testové zkoušce bylo notně slyšet, že hamr pracuje, jak má!


Výsledky
na 1. místě se umístil Jan Gracias ze ZŠ Vítějeves, 2. a 3. místo pak obsadili žáci Základní školy Litomyšl, Zámecká, Jan Jirásek a René Hora.
Gratulujeme a těšíme se opět na další společnou práci!


Odkaz na E-learning

NAHORU