ODBORNÉ SOUTĚŽE

SOU Svitavy v soutěži Řemeslo / Skill 2020

Ve dnech od 15. do 17. září 2020 se sešli na náměstí ve Vysokém Mýtě učni stavebních oborů, aby si vyzkoušeli, co se již naučili ve svých domovských školách. V nezvyklé době, kdy byla zrušena spousta tradičních přehlídek a soutěží, se naši budoucí instalatéři snažili co nejlépe vypořádat se svými úkoly na letošním 10. ročníku soutěže Řemeslo/Skill 2020. Soutěžící za Střední odborné učiliště Svitavy v oboru instalatér byli žáci 3. ročníku Miloslav Betlach a Jakub Slezáček a umístili se na krásném třetím místě. Pro kluky je to jistě velká zkušenost, kterou si odnášejí do svého profesního života. Patří jim dík za vzornou reprezentaci naší školy.UČEŇ INSTALATÉR 2018

 

V roce 2018 bylo SOU Svitavy pověřeno organizací krajského kola soutěže odborné dovednosti UČEŇ INSTALATÉR. Soutěžili u nás žáci z  Pardubického i Královéhradeckého kraje. Učni soutěžili jak v teoretických znalostech, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části. Důraz byl založen na odborné dovednosti při sváření kyslíko-acetylenovým plamenem, pájení měděných trubek, sváření plastů, montáži zařizovacích předmětů. Velké nároky byly kladeny také na provádění ohybů na ocelovém a měděném potrubí a přesnost rozměrů.

Vítězi se stali všichni účastníci, neboť po celou dobu soutěže všechny zúčastněné neopouštěla dobrá nálada. Hodnotící komice měla velmi těžkou práci, protože výsledky byly vyrovnané. Přesto ale odborná porota z Cechu topenářů a instalatérů ČR určila toto v pořadí Pardubickém kraji: 

Družstva

1. místo: SOU Svitavy

2. místo: SOU plynárenské Pardubice

3. místo: SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk

 

Jednotlivci

  1. 1. místo: Lukáš Daníček  - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk

  2. 2. místo: Martin Betlach   -  SOU Svitavy

  3. 3. místo: Petr Lukáš - SOU plynárenské Pardubice

  4.  

Pořadí v Královéhradeckém kraji


Družstva

  1. 1. místo: SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové

  2.  

Jednotlivci

  1. 1. místo: Josef Cimický

  2. 2. místo: Miloslav Šumský

 

Díky svým znalostem a dovednostem získali naši žáci v krajském kole krásné 1. místo.

Gratulujeme
Alice Štrajtová Štefková  


 


 

Soutěže učňů Řemeslo/ Skill 2017

 

Žáci SOU Svitavy se zúčastnili mezinárodní soutěže učňů Řemeslo/ Skill 2017 a umístili se na krásném 2. místě!

Soutěž probíhala přímo na náměstí ve Vysokém Mýtě ve dnech 19. – 21. září. Zedníci nejdříve postavili dvě hrubé stavby a naši instalatéři nastoupili ve středu 20. září. Podle výkresu museli provést rozvody vody, osadit a dopojit vodu na různé moduly. Naši soutěžící Martin Betlach a Marek Navrátil z 3. ročníku oboru instalatér se pod vedením učitele odborného výcviku Václava Vitoucha umístili na 2. místě. Gratulujeme k mimořádnému úspěchu.  Alice Štrajtová Štefková


 


  

Okresní kolo Soutěže praktických dovedností žáků základních škol

Soutěž se koná každoročně v rámci projektu zvyšování motivace žáků základních škol k technickému vzdělání. Nejprve proběhnou školní kola a poté se vždy dva nejlepší utkají v dílnách odborného výcviku SOU Svitavy.
V prosinci se opět na naši školu sjedou nejlepší žáci celkem z 11 základních škol:

ZŠ Svitavy, Felberova
ZŠ Svitavy, Rigrova
ZŠ Svitavy, nám. Míru
ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka
ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská
ZŠ Vítějeves
ZŠ Pomezí
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
ZŠ Bystré
ZŠ Brněnec
ZŠ Litomyšl, Zámecká

Žáci základních škol byli poučeni o zásadách bezpečnosti práce a celou dobu pracovali na třech dílnách pod dozorem našich učitelů odborného výcviku. Podporu a drobné rady jim také dávali naši žáci z SOU Svitavy. Po celou dobu panovala dobrá nálada a všichni si soutěž užili.Po ukončení soutěže dostála své úlohy komise posuzovatelů. Výsledné rozhodování nebylo jednoduché,
ale nakonec si i s tímto úkolem naši učitelé odborného výcviku poradili.
 
... a byli vyhlášeni ti nejlepší:


   3. místo: Jan SAUER (ZŠ Sokolovská Svitavy)    2. místo: Tomáš Zatloukal (ZŠ Městečko Trnávka)       1. místo: Vojtěch KUBJÁT (ZŠ Vítějeves)


 
OPĚT UMÍSTĚNÍ MEZI NEJLEPŠÍMI !! - V SOD STROJNÍ MECHANIK MÁME 2. MÍSTO !!

Ve dnech 14.-15.3.2017 jsme u nás uspořádali Soutěži odborných dovedností oboru STROJNÍ MECHANIK. Této krajské soutěže se zúčastnílo celkem 6 soutěžních družstev z královehradeckého, pardubického a středočeského kraje. V úterý se soutěžilo ve zhotovení nástrojařské svěrky, na kterou měli soutěžící 390 min. 
Nejobtížnějším se ukázalo kolíkování průměru 3H7 a daných roztečí těchto otvorů. Středa patřila části teoretické, ke soutěžící museli zodpovědět 10 otázek z technického kreslení, aplikované matematiky, technologie, lícování a bezpečnosti práce.
Je potěšující, že jsme se v soutěži neztratili. Naopak v jednom z nejoblíbenějších oborů získal Ondřej Kadlec 2. místo a postupuje do celostátního kola do Brna!! Výborně !!

          Ondřej Kadlec při praktické části                                                  Soutěžící                                                                Měření prací


              

Slavnostní vyhlášení výsledků                                   Tři nejlepší, z leva Ondřej Kadlec (2.), Tomáš Festa (1.), Tomáš Marek (3.)

 
VÍTĚZÍME V SOUTĚŽI ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ

SOU Svitavy vítězí v soutěži odborných dovedností oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ!!! Dne 22.2.2017 naši žáci 3.ročníku prokázali připravenost a jednoznačně porazili konkurenci v programování obrábění čepu v programu S-2000, a dále v testování teoretických znalostí z technologie, lícování, tvorbě seřizovacího listu a tvorbě technologického postupu. Tento se také stal úkolem nejobtížnějším. Jan Mužík 1. místo, Matěj Schiller 2. místo, celkově 1. místo ve družstvech! Gratulujeme!! 
SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY "T-PROFI"

Dne 24. 1. 2017 jsme se společně s žáky ZŠ Felberova zůčastnili krajského kola soutěže T-PROFI pořádané Hospodářskou komorou Pardubického kraje.
Soutěžilo se v sestavování mechanismu ze stavebnice Merkur včetně strojního pohonu zařízení. 
TECHNOhrátky

 

9.listopadu proběhly na půdě SOU Svitavy opět Technohrátky.

Jak to všechno probíhalo a další podrobnosti o působení školy si přečtěte na infostránce a prohlédněte si krátký klip.

  

 


NAHORU