VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Moduly k výuce žáků oboru Instalatér

 

Datum vyhlášení 18. 11. 2021
Stav probíhající
Datum ukončení 29. 11. 2021 do 11:00 hod.

 

Dokumenty

Výsledek zadávacího řízení
Výzva z podání nabídek
Příloha č.1 - Technická specifikace plnění
Příloha č.2 - Kupní smlouva
Příloha č.3 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

 

 

 

 

Realizace komunikace ve vnitrobloku budovy dílen SOU Svitavy

 

Datum vyhlášení 14. 6. 2021
Stav ukončená
Datum ukončení 24. 6. 2021 do 11:00 hod.

 

Dokumenty

Výsledek zadávacího řízení
Výzva z podání nabídek
Příloha č.1 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č.2 - Smlouva o dílo
Příloha č.3 - Krycí list nabídky

 


 

 

Nákup počítačů pro SOU Svitavy
 

Datum vyhlášení 6. 10. 2020
Stav ukončená
Datum ukončení 26. 10. 2020 do 11:00 hod.Dokumenty

Výsledek zadávacího řízení
Výzva z podání nabídek
Příloha č.1 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace
Příloha č.2 - Kupní smlouva
Dotazy účastníka výběrového řízení "Nákup počítačů pro SOU Svitavy"


 


 

 

Nákup počítačů pro SOU Svitavy
 

Datum vyhlášení 27. 06. 2019
Stav ukončená
Datum ukončení 15. 07. 2019 do 11:00 hod.Dokumenty

Výsledek zadávacího řízení
Výzva z podání nabídek
Příloha č.1 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace

 

  

Nákup vozidla pro SOU Svitavy

 

Datum vyhlášení 15. 5. 2019
Stav ukončená
Datum ukončení 27. 5. 2019 do 11:00 hod.Dokumenty

Výsledek zadávacího řízení
Výzva z podání nabídek
Příloha č.1 - Čestné prohlášení o splnění kvalifikace


  


      

 

Vyměna kotlů s regulací řízení teploty, výměna otopných těles s termostatickými hlavicemi a vedení

 

Datum vyhlášení 20. 6. 2016
Stav ukončená
Datum ukončení 30. 9. 2016Dokumenty

Výsledek zadávacího řízení
Výzva z podání nabídek
Příloha č.1
Příloha č.2

NAHORU