Zdobení vajíček a velikonočních perníčků v DM

Dne 11.4. 2022 se na DM konalo zdobení vajíček a velikonočních perníčků. Příprava na nadcházející Velikonoční svátky. Z 16 přítomných žáků se zúčastnilo 14. Zdobit přišli i Ukrajinské děti ubytované na domově, které to rozveselilo.

Číst více

Přednáška - Používej vodu 2krát

Dne 30. 3. 2022 u nás proběhla přednáška na téma „Používej vodu dvakrát – Recykluj šedou vodu doma“, kterou pro nás připravila Ing. Alexandra Vondráková s projektem Bytová studna – Hydraloop. Přednášky se zúčastnilo 50 studentů z 1., 2. a 3. ročníků.

Číst více

Zkoušky svařování plamenem

V pátek 11. března proběhly v SOU Svitavy úspěšné zkoušky svařování plamenem pod dohledem komisaře pro naše žáky 3. ročníku obor instalatér.

Číst více

Doučování v SOU Svitavy

V SOU Svitavy probíhá doučování, které je financováno Evropskou unií. Investice reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19. Doučování se kon

Číst více

Projektový den - ZŠ Riegrova

V pondělí 14. února 2022 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den. Žákům 8. třídy třídy ZŠ Riegrova jsme nejdříve vysvětlili, co budou dělat a provedli jsme instruktáž BOZP. Seznámili jsme je s nářadím, výkresy, šablonami a hotovým

Číst více

Přijímací řízení

Přijímací řízení žáků a uchazečů do prvních ročníků školního roku 2022/2023 Středního odborného učiliště Svitavy je v souladu s § 59 – 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve zně

Číst více