Informace pro studenty ubytovaných na Domově Mládeže

16.10.2020

Vyhlášeným Usnesením vlády České republiky byl dne 30. 9. 2020 vyhlášen nouzový stav. Po dobu platnosti vyhlášeného nouzového stavu nebudeme vybírat úplatu za ubytování. Již zaslané platby použijeme, po skončení nouzového stavu, na úhradu dalších měsíců. Případné přeplatky za ubytování budou vráceny na konci školního roku.