Jak to vidí mladí - mladí v práci

20.06.2022

Jsme současní žáci druhého ročníku Středního odborného učiliště Svitavy - oboru strojní mechanik. Chceme se v životě uplatnit, ale víme, že tomu předchází učení a práce na sobě.

My i naši spolužáci jsme na základní škole neměli jasné představy, co budeme dělat po škole. Chtěli jsme, aby nás práce bavila. Během prvního a druhého ročníku jsme na praxích zjistili, co reálná práce obnáší. Měli jsme štěstí, protože jsme se ujistili, že je to v pohodě a vybrali jsme si dobře. Tím, že máme praxe napůl s teorií, víme, co nás po škole čeká v pracovním procesu.  Je spousta firem, která nám nabízí stipendia už teď ve škole. Ještě úplně jistě nevíme, zda nevyužijeme možnosti po třetím ročníku pokračovat ve studiu maturitního oboru na naší škole. Příští školní rok budeme absolvovat svářečský kurz a získáme svářečské průkazy s celostátní platností. Co čekáme od budoucnosti? Chceme dobrou práci, dostatek peněz a spokojený život.

Vzhledem k tomu, že škola spolupracuje s více než třiceti firmami, nebudeme mít problém s hledáním si budoucího zaměstnání s dobrými platovými podmínkami. Škola se snaží žákům po celou dobu studia přiblížit zejména podmínky praktické výuky reálnému prostředí ve firmách. Může si to dovolit, protože moderní technické vybavení má v současnosti na velice dobré úrovni.

 

Za SOU Svitavy Adam Fáber a Filip Klusoň