Přijímací řízení

01.02.2022

Přijímací řízení žáků a uchazečů do prvních ročníků školního roku 2022/2023 Středního odborného učiliště Svitavy je v souladu s § 59 – 60 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 353/2016 Sb. o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání ve znění pozdějších předpisů

 

Dokument ke stažení zde: