Projektový den IKAP

28.04.2022

Ve čtvrtek 21. dubna 2022 se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den.  Žákům ZŠ Felberova jsme nejdříve vysvětlili, co budou dělat a provedli jsme instruktáž BOZP. Seznámili jsme je s nářadím, výkresy, šablonami a hotovým finálním výrobkem. Postupně jsme dětem přiblížili práci s kovem. Každý si musel naměřit, orýsovat pomocí nádrhu, odůlčíkovat a  vyvrtat otvory pro šrouby. Dále si žáci prolisovali misky a následně vše smontovali v hotový stojan dle výkresu. Nakonec jsme stojany načernili černou barvou pomocí spreje. Každý žák si vyrobil krásný kovový stojan na kraslice a mohl si ho odnést domů. Cílem naší spolupráce se základními školami je, aby žáci získali co nejvíce konkrétních představ a informací o našich jednotlivých oborech prostřednictvím praktické činnosti.

 

Fotogalerie