Spolupráce se základními školami - projektový den v rámci I KAP II

16.10.2021

V úterý 12. října se konal v našich dílenských třídách SOU Svitavy projektový den.  Žákům Základní školy Svitavy,  Riegrova 4 jsme přiblížili práci se dřevem. Každý žák si vyrobil krásnou dřevěnou budku pro sýkorky a mohl si jí odnést domů. Cílem naší spolupráce se základními školami je přilákat ke studiu potenciální budoucí uchazeče o studium a zaměstnání v oborech, které vyučujeme.  

 

Alice Štrajtová Štefková 

 

Fotogalerie