Volba „Školské rady v Středním odborném učilišti Svitavy „

11.05.2021

Volby do Školské rady se budou konat 15. června 2021 od 8:00 hod. v budovách školy Nádražní, R. Kloudy i Alešova.

Volit se bude zástupce pedagogických pracovníků (volí pedagogičtí zaměstnanci školy) a zástupce zletilých žáků a žáků nezletilých (rodiče).