Domov mládeže

 
 

Ubytování žáků SOU je zajištěno v Domově mládeže na Brněnské ulici. Pro ubytované žáky je k dispozici 16 pokojů.


Ve volném čase mohou využívat

společenskou místnost
počítačový koutek
posilovnu
hřiště
klub mládeže
hernu stolního tenisu
hudební místnost


 

Pro využití volného času žáků na DM jsou provozovány dle zájmu žáků činnosti v oblasti
sportovní (míčové hry, stolní tenis, posilovna, tanec,stolní fotbal)
využití výpočetní techniky a Internetu ke vzdělávání
společenské (stolní hry, kulečník, poslech hudby, televize, tématické filmy, hra na nástroje v hudební zkušebně)

Podle zájmu žáků mohou navštěvovat i kroužky organizované SVČ Tramtárije  ve Svitavách nebo školami.

 

Úhrada za ubytování

Dva žáci na pokoji cena za 1 žáka 1150 Kč
Tři žáci na pokoji cena za 1 žáka 1050 Kč
Čtyři žáci na pokoji cena za 1 žáka 900 Kč


          


Termín úhrady
do 20. dne v měsíci na běžný měsíc v pokladně SOU Svitavy na adrese Nádražní 1083/8, nebo bezhotovostně na číslo účtu organizace 273213853/0300.

Pozn.: Vyhl. 108/2005 Sb. § 5 odst. 4 – Výše úplaty za ubytování v domově se nemění, i když žák nebo student není ubytován po všechny dny v kalendářním měsíci. Pokud však v průběhu školního roku žák nebo student z důvodů organizace vyučování ve škole, jejímž je žákem nebo studentem, opakovaně nebude v domově ubytován, úplata se mu přiměřeně sníží. Toto ustanovení vyhlášky se vztahuje na případy opakované a dopředu známé nepřítomnosti žáka v domově mládeže, která je způsobena organizací vyučování v konkrétní škole, a která vyplývá z příslušného rámcového a školního vzdělávacího programu. Cílem je v souladu s odůvodněním vyhlášky č. 436/2010 Sb., kterou bylo předmětné ustanovení novelizováno,  zjednodušit administrativní náročnost, která je spojena s vyúčtováním a vracením úplaty za ubytování.

 

Výše úplaty za ubytování v domově se přiměřeně snižuje z důvodu organizace vyučování ve škole následujícím způsobem
studentům, kteří nejsou ubytování méně než 5 dní (včetně) - měsíční předpis se nekrátí
studentům, kteří nejsou ubytování v rozmezí 6ti – 15ti dní (včetně) – měsíční předpis se krátí o 50 %
studentům, kteří nejsou ubytování více, než 15 dní – měsíční předpis se krátí o 75 %
 

Vyúčtování úplaty za ubytování provede ekonom ve dvou termínech během školního roku

do 31. 12. běžného roku

do 30. 6. běžného roku

Stanovení výše úplaty na 1 lůžko a 1 kalendářní den

při měsíční úplatě 1 150 Kč úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den 38,33 Kč
při měsíční úplatě    1050 Kč úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den 35 Kč
při měsíční úplatě    900 Kč úplata za 1 lůžko a 1 kalendářní den 30 Kč


Stravování

žáků je zajištěno prostřednictvím Střední zdravotnické školy ve Svitavách.

Snídaně cena za 1 žáka 17 Kč
Večeře cena za 1 žáka 30 Kč
2. Večeře cena za 1 žáka 16 Kč

 

Provozní doba

domova mládeže je nepřetržitě celý pracovní týden (mimo soboty, neděle, svátky a školní prázdniny) 
 

Pondělí 6:00 - 14:00
Úterý 6:00 - 14:00
Středa 6:00 - 14:00
Čtvrtek 6:00 - 14:00
Pátek 6:00 - 14:00


Dokumenty ke stažení

Vnitřní řád Domova mládeže
Přihláška do Domova mládeže


 

 

Fotogalerie
  

Kontakt
 

Střední odborné učiliště Svitavy - Domov mládeže
Mgr. Barbara Říhová

Brněnská 307
568 02  Svitavy

Tel.: 461 532 197, 702 229 617

E-mail: rihovab@sousvitavy.cz


 

NAHORU