Kontakty

 

 

 

 

Střední odborné učiliště Svitavy
Nádražní 1083/8, Předměstí
568 02 Svitavy

   
Telefon: +420 702 229 656
E-mail: info@sousvitavy.cz   
Web: www.sousvitavy.cz  
Portál: http://elearning.sousvitavy.cz
IČ: 15034569

 


 

 


Vedení školy

 

 

 

Ředitel 
Ing. Leoš Říha

tel.: 702 229 626
e-mail.: rihal@sousvitavy.cz

 

 

Zástupce ředitele praktického vyučování
Mgr. Alice Štrajtová Štefková
tel.:
601 339 706

e-mail: strajtovaa@sousvitavy.cz

 

 

 

Zástupce ředitele teoretického vyučování
Mgr. Lubomír Brix
tel.: 702 229 608

e-mail: brixl@sousvitavy.cz

 

 

Ekonomické oddělení
Ing. Michal Richter
tel.: 702 229 669

e-mail: richterm@sousvitavy.cz

 

 

 

 

Budova Nádražní 1083/8

     
Sekretariát    Klára Salivarová 702 229 656 info@sousvitavy.cz
Ekonomické oddělení Věra Cebáková 702 270 434 cebakovav@sousvitavy.cz
Sklad Petr Bárta 727 918 882 bartap@sousvitavy.cz
Kancelář mistrů Dobromil Toman 734 821 918 tomand@sousvitavy.cz
       
Učitelé odborného výcviku Bc. Pavel Betlach   betlachp@sousvitavy.cz
  Josef Czehowský   czehowskyj@sousvitavy.cz
  Ladislav Horvát   horvatl@sousvitavy.cz
  Jiří Chlup   chlupj@sousvitavy.cz
  Tomáš Mráz   mrazt@sousvitavy.cz
  Ondřej Náhlík   nahliko@sousvitavy.cz
  Petr Náhlík   nahlikp@sousvitavy.cz
  Václav Vitouch   vitouchv@sousvitavy.cz
  Zdeněk Zelinka   zelinkaz@sousvitavy.cz
       
       

Budova Richarda Kloudy 1134

     
Sborovna Mgr.Soňa Bečičková 702 229 527

becickovas@sousvitavy.cz

  Mgr.Jana Chaloupková 702 229 527 chaloupkovaj@sousvitavy.cz
  Mgr. Pavel Nekvinda 702 229 527 nekvindap@sousvitavy.cz
       
Výchovná poradkyně Mgr.Soňa Bečičková   becickovas@sousvitavy.cz
       

Budova Alešova 1329, 1330

     
Sborovna Mgr. Dita Bajerová 702 229 596 bajerovad@sousvitavy.cz
  Mgr. Kristýna Lušková 702 229 596 luskovak@sousvitavy.cz
  Mgr. Robert Snášil 702 229 597 snasilr@sousvitavy.cz
  Ing. Pavel Pospíšil 702 229 597 pospisilp@sousvitavy.cz
  Ing. Otakar Zahradník 702 229 597 zahradniko@sousvitavy.cz
  Ing. Josef Hájek 702 229 593 hajekj02@sousvitavy.cz
  Ing. Petr Choutka 702 229 593 choutkap@sousvitavy.cz
  Ing. Jiří Polanský 702 229 593 polanskyj@sousvitavy.cz
       
       

Budova Brněnská 307

     
Domov mládeže Mgr. Barbara Říhová 702 229 617 rihovab@sousvitavy.cz
  Soňa Kinclová 702 229 617 kinclovas@sousvitavy.cz
       

Pověřenec GDPR

     
Pověřenec RNDr. Radomír Švejcar 703 380 641 poverenec@sousvitavy.cz
 

 

NAHORU