ŠKOLSKÁ RADA

Volba „Školské rady na Středním odborném učilišti Svitavy „

Volby do Školské rady se budou konat 15. června 2021 od 8:00 hod. v budovách školy Nádražní, R. Kloudy i Alešova.

Volit se bude zástupce pedagogických pracovníků (volí pedagogičtí zaměstnanci školy) a zástupce zletilých žáků a žáků nezletilých (rodiče).

 

Volební komise: předseda – Mgr. Alice Štrajtová Štefková

                                členové –  Mgr. Lubomír Brix

                                                    Ing. Pavel Pospíšil

 

 

SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY
 

Ing. Josef Hájek zástupce pedagogických pracovníků a předseda rady
Dana Herynková zástupce rodičů nezletilých žáků a zletilých žáků
Marie Kučerová zástupce zřizovatele školy (za Pardubický kraj)


Přílohy:


   Jednací řád