ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

VEDENÍ ŠKOLY

 

Ředitel

 

Zástupce ředitele

praktického vyučování

Zástupce ředitele

teoretického vyučování

Ekonomické oddělení

Ing. Leoš Říha Mgr. Alice Štrajtová Štefková Mgr. Lubomír Brix Ing. Michal Richter

 

 

Klára Salivarová  Sekretariát

 

 

 
 

UČITELÉ TEORETICKÉHO VYUČOVÁNÍ

Jméno a příjmení

Které předměty učí

Mgr. Bajerová Dita ANJ, OBN, EKN
Mgr. Bečičková Soňa CJL
Mgr. Brix Lubomír
FYZ, IKT
Ing. Hájek Josef
TE, TED, STR
Mgr. Chloupková Jana FYZ, ZEK, OBN, CHE
Ing. Choutka Petr
SMK, ZTI, VTP, TED, TME, AS

Mgr. Kadlec Michal

ANJ, DEJ
Mgr. Nekvinda Pavel
MAT, FYZ
Mgr. Snášil Robert
TEV, EKN
Ing. Polanský Jiří
STT, TE, IKT, STR
Ing. Pospíšil Pavel
TED, TE, IKT, TZP, PSM
Ing. Tomšíček Jiří TED, STT, FYZ, TM


 

ZKRATKY PŘEDMĚTŮ

Název předmětu

Zkratka

Název předmětu

Zkratka

Český jazyk a literatura
CJL
Instalace vody a kanalizace
IVK
Anglický jazyk
ANJ
Vytápění
VTP
Německý jazyk
NEJ
Zdravotechnická instalace
ZTI
Občanská nauka
OBN
Stavební materiály a konstrukce
SMK
Dějepis
DEJ
Technické kreslení
TEK

Matematika

MAT
Strojírenská technologie

STT

Fyzika
FYZ
Strojnictví
STR
Chemie
CHE
Technologie
TE
Základy ekologie
ZEK
Technologie zpracování plastů
TZP
Informační a komunikační technologie
IKT
Technická mechanika
TM
Tělesná výchova
TEV
Technická měření
TME
Ekonomika
EKN
Automatizace  strojů
AS
Technická dokumentace
TED
Plastové materiály
PSMUČITELÉ ODBORNÉHO VÝCVIKU

Jméno a příjmení

Vyučovaný obor

Vitouch Václav
instalatér strojní mechanik - zámečník
Betlach Pavel
obráběč kovů mechanik seřizovač mechanik plastikářských strojů
Horvát Ladislav
strojní mechanik – zámečník
Czehowský Josef
nástrojař
Chlup Jiří
strojní mechanik - zámečník nástrojař instalatér
Náhlík Petr
obráběč kovů mechanik seřizovač nástrojař strojní mechanik
Náhlík Ondřej

mechanik seřizovač obráběč kovů mechanik plastikářských strojů

Mráz Tomáš

nástrojař obráběč kovů mechanik plastikářských strojů

Zelinka Zdeněk
mechanik plastikářských strojů obráběč kovů mechanik seřizovačNEPEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI

Cebáková Věra

mzdové oddělení

Toman Dobromil

technolog

Nedoma Miroslav

údržbář v budově na ulici Nádražní

Masařík Zdeněk

úklid a údržba ve škole na ulici Richarda Kloudy

Bárta Petr

skladník

Nováková Marcela

výdejna

Sleamanová Helena

úklid v  budově na  ulici  Nádražní

Angelová Jiřina

úklid ve škole na ulici  AlešovaPRACOVNÍCI DOMOVA MLÁDEŽE

Mgr. Říhová Barbara

vedoucí

Kinclová Soňa

vychovatelka

Vrtěnová Leona

úklid

NAHORU