CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Nabídka přípravných kurzů k získání profesní kvalifikace

Střední odborné učiliště Svitavy nabízí zájemcům o zvýšení kvalifikace odborné kurzy:

 

Název a kód oboru

Celkový počet hodin

Z toho (hodin)

Formou samostudia

Prezenční formou

Opravář strojů a zařízení 23-001-H

300

140

160

Montér ocelových konstrukcí 23-002-H

200

90

110

Zámečník 23-003-H

307

130

177


Kurzy jsou ukončeny závěrečnou zkouškou, po úspěšném ukončení získají Osvědčení o profesní kvalifikaci dle zákona 179/2006 Sb. Další informace k organizaci kurzů na dotaz  info@sousvitavy.cz
Bližší informace k profesním kvalifikacím lze získat na portálu Národní soustavy kvalifikací http://www.narodnikvalifikace.cz/