ODBORNÁ PRAXE VE FIRMÁCH

Odborná praxe ve firmách je pro žáky tříd 2.M a 3.M ve  školním  roce 2020/21 z důvodů mimořádných opatření  z r u š e n a.