PŘEDMĚTOVÉ A METODICKÉ KOMISE

 

 

 

SLOŽENÍ METODICKÝCH KOMISÍ

Přírodovědné předměty           

Mgr. Nekvinda, Mgr. Brix, Mgr. Chaloupková

Společenskovědní předměty 

Mgr. Bečičková, Mgr. Bajerová, Mgr. Lušková, Mgr. Chaloupková

Tělovýchovná

Mgr. Snášil

Informatika

Mgr. Brix, Ing. Polanský, Ing. Zahradník, Zelinka, Bc.Betlach

Instalatér

Ing. Choutka, Vostřel

Mechanik plastikářských strojů

Ing. Pospíšil, Zelinka

Nástrojař  

Ing. Hájek, Czehowský

Obráběč kovů

Ing. Hájek, P. Náhlík, O. Náhlík, Bc. Betlach, Zelinka, Chlup, Mráz

Obsluha a programování CNC

Ing. Pospíšil, Bc. Betlach, Zelinka, Ing. Polanský, Náhlík O.

Strojní mechanik (zámečník) 

Ing. Polanský, Horvát

Svářeč 

Horvát, Vostřel