PŘEDMĚTOVÉ A METODICKÉ KOMISE

 

 

 

SLOŽENÍ METODICKÝCH KOMISÍ

Přírodovědné předměty           

Mgr. Nekvinda, Mgr. Brix, Ing.Tomšíček

Společenskovědní předměty 

Mgr. Bečičková, Mgr. Bajerová, Mgr. Kadlec

Tělovýchovná

Mgr. Podhorný

Informační a komunikační technologie 

Mgr. Brix, Ing. Polanský, Ing. Pospíšil, Zelinka, Betlach

Instalatér

Ing. Choutka, Vitouch 

Mechanik plastikářských strojů

Ing. Pospíšil, Zelinka

Nástrojař  

Ing. Hájek, Czehowský

Obráběč kovů

Ing. Hájek, P. Náhlík, O. Náhlík, Betlach, Zelinka, Chlup, Mráz

Obsluha a programování CNC

Ing. Pospíšil, Betlach, Zelinka, Ing. Polanský, Náhlík O.

Strojní mechanik (zámečník) 

Ing. Polanský, Horvát

Svářeč 

Horvát, Vitouch