PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení

 

 

Vyhlášení 3. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení

Ve třetím kole přijímacího řízení žádný uchazeč nepodal přihlášku ke studiu.

 

Výsledky 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 28. 6. 2021  

 

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

Kritéria přijímacího řízení

 

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 ze dne 19. května 2021

Maturitní obory:

Mechanik seřizovač

Mechanik plastikářských strojů

 

Učební obory:

Nástrojař

Obráběč kovů

Strojní mechanik

Instalatér

 

Důležité informace:

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání zápisového lístku.

Do 10 pracovních dní je nutné odevzdat škole zápisový lístek.

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce

  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)

  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083 do 10 pracovních dnů (do 2.6.2021)

Pokud uchazeč zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022

 

SOU Svitavy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2021/2022 - kritéria přijímajího řízení
Přihláška ke studiu


Z rozhodnutí ředitele školy se přijímací zkoušky pro maturitní obory v letošním roce pro školní rok 2021/22 nebudou konat.