PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Výsledky 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 ze dne 29. 8. 2022 - zde

Důležité informace:

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání zápisového lístku.

Do 10 pracovních dní je nutné odevzdat škole zápisový lístek.

 

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce
  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)
  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083/8 do 10 pracovních dnů (do 15.7.2022)
  • Pokud uchazeč zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení 4. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

SOU Svitavy vyhlašuje 4. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - kritéria přijímajího řízení
Přihláška ke studiu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
Přihláška ke studiu