PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ

Vyhlášení 2. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

SOU Svitavy vyhlašuje 2. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - kritéria přijímajího řízení
Přihláška ke studiu

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - maturitní obory, ze dne 28.4.2022

23-45-L/01  Mechanik seřizovač                                Přijatí uchazeči

23-44-L/01  Mechanik plastikářských strojů            Přijatí uchazeči

 

Důležité informace:

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání zápisového lístku.

Do 10 pracovních dní je nutné odevzdat škole zápisový lístek.

 

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce
  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)
  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083 do 10 pracovních dnů (do 12.5.2022)
  • Pokud uchazeč zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

 

 

 

 

 

 

Výsledky 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - učební obory, ze dne 22.4.2022

23-52-H/01  Nástrojař 

23-56-H/01  Obráběč kovů

23-51-H/01  Strojní mechanik

36-52-H/01  Instalatér

 

Důležité informace:

 

Rozhodnutí o přijetí uchazeče se dnešním dnem považují za oznámená, budou zasílána obyčejnou poštou a počíná běžet lhůta pro podání zápisového lístku.

Do 10 pracovních dní je nutné odevzdat škole zápisový lístek.

 

Zápisový lístek:

  • doplnit jméno a příjmení zákonného zástupce
  • vyplnit prvních šest řádků v horní části tabulky (ukončené podpisem uchazeče)
  • zápisový lístek zaslat (nejlépe doporučeně) nebo osobně předat na SOU Svitavy, Nádražní 1083 do 10 pracovních dnů (do 6.5.2022)
  • Pokud uchazeč zápisový lístek škole neodevzdá, posledním dnem této lhůty zanikají právní účinky přijetí a místo bude obsazeno jiným uchazečem.

 

 

 

 

 

 

Vyhlášení 1. kola přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023

 

SOU Svitavy vyhlašuje 1. kolo přijímacího řízení pro školní rok 2022/2023 - kritéria přijímajího řízení
Přihláška ke studiu