REKVALIFIKACE


Nabídka rekvalifikačních kurzů vychází z požadavků trhu práce v regionu Svitavy. Teoretická i praktická výuka probíhá na SOU pod vedením odborných učitelů školy.

 

 

Přehled rekvalifikačních kurzů

 


1. Základy programování a obsluhy CNC strojů
2. Nadstavbový kurz programování CNC strojů
3. Dělník kovovýroby
4. Základní kurzy svařování
       

 
 

Kurz č.1 - Základy programování a obsluhy CNC strojů


Charakteristika
Kurz je určen všem pracovníkům především z oblasti strojírenství. Příprava je zaměřena pro výkon povolání v oblasti programování a obsluhy CNC strojů
Příprava je rozdělena na část teoretickou a část praktickou. Výuka probíhá v odborných učebnách SOU, Nádražní 1083, Svitavy.
Délka přípravy je cca 8 týdnů v rozsahu 210 hodin
Kurz je ukončen závěrečnou zkouškou
Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdrží absolvent osvědčení ve smyslu platných vyhlášek
Vstupní předpoklady - Vyučen ve strojírenském oboru (23-xx-x), zdravotní způsobilost, základní počítačová gramotnost

Okruhy učiva

Základy CNC soustružení
Základy CNC frézování
Základy soustružení – praktická příprava
Základy frézování – praktická příprava
Ruční programování v normě ISO a PAL- soustružení
Ruční programování v normě ISO a PAL-frézování
Dialogové programování
Obsluha a seřízení CNC frézky
Obsluha a seřízení CNC soustruhu
Závěrečná zkouška

Počet hodin: 210

 
 

Kurz č.2 - Nadstavbový kurz programování CNC strojů


Charakteristika
Kurz je nadstavbou pro kurz základy programování CNC strojů, případně dalším zájemcům, kteří mají základní znalosti s CAD programy
Výuka je rozdělena na dvě části:
   a) Základy parametrického modelování ve 3D (SolidWorks)
   b) Základy programování s podporou CAD-CAM (Surfcam)

Kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou. Absolventi získávají osvědčení o absolvování kurzu.

Obsahová náplň kurzu
Parametrický modelář

Tvorba sestav a podsestav komponentů
Ověření vlastností komponentů a sestav
Tvorba výkresové dokumentace komponentů a sestav
Kótování a popis výkresů – tisk a plotrování
Přenos solid modelu do technologie obrábění
Rozšířené techniky modelování
Asociativní konstruování v sestavě
Příprava automaticky vyplňovaných šablon pro výkresovou dokumentaci a kusovníky...

CAD-CAM

Seznámení s uživatelským prostředím
Soustružení – čelní, podélné, zapichování, řezání závitů, vrtání a upichování
Frézování 2axis – kapsování, kontura, vrtání, zarovnání vrchlíku a
zbytkové obrábění
Verifikace soustružení a 2axis frézování
Vytváření seřizovacího a nástrojového listu

Počet hodin: 70

 
 

Kurz č.3 - Dělník kovovýroby


Charakteristika
Kurz je určen všem pracovníkům bez požadované kvalifikace. Příprava je zaměřena pro výkon povolání v oblasti strojírenské výroby se zaměřením na vrtařské práce
Příprava je rozdělena na část teoretickou a část praktickou k nácviku praktických činností, která bude realizována v dílnách SOU
Kurz je zakončen závěrečnou zkouškou, která se skládá z části teoretické a praktické. Po úspěšném absolvování rekvalifikačního kurzu obdrží absolvent osvědčení ve smyslu platných vyhlášek

Obsah kurzu
I. Teoretická příprava - 21 hodin
1. Technické kreslení: - způsob kreslení a zobrazování na strojírenském výkrese - 6 hodin - kótování, řezy, pohledy

úchylky tolerovaných a netolerovaných rozměrů
tolerance tvaru a polohy
drsnosti povrchů (různé druhy značení)
předepisování materiálu v rohovém razítku

2. Nauka o materiálu: - rozdělení materiálů - 4 hodiny - druhy ocelí (rozdělení podle tříd)

druhy polotovarů a jejich značení
značení materiálů podle různých norem
nejčastěji používané druhy materiálů v kovovýrobě

3. Technologie: - druhy nástrojů (vrtáky, výhrubníky, výstružníky - 11 hodin závitníky)

způsoby upínání a výměny nástrojů
volba a nastavení řezných podmínek
kontrola a měření otvorů a závitů
kontrola a sledování opotřebení nářadí
technologické postupy:
způsob zapisování výrobního postupu
normativy vedlejších a hlavních časů
vyplňování tiskopisů (úkolových lístků)

II. Praktický výcvik – 84 hodin

bezpečnost práce
druhy vrtaček, jejich obsluha a údržba
druhy nástrojů – volba, upínání
způsoby upínání a výměny nástrojů
volba a nastavení řezných podmínek, chlazení, mazání
vrtání průchozích a neprůchozích otvorů
vyvrtávání
vystružování a vyhrubování otvorů
řezání závitů na vrtačce – nástroje, upínání, závitořezné hlavy,
měření a kontrola otvorů a závitů
ostření a kontrola nástrojů a naředí, sledování jejich opotřebení a údržba

Počet hodin celkem: 105

 
 

Kurzy č.4 - Základní kurzy svařování


Charakteristika
Kurzy jsou určeny k rozšíření kvalifikace pracovníků v kovoprůmyslu, stavebnictví a ve službách
Vstupní předpoklady - základní vzdělání, zdravotní způsobilost
Výstup - kurzy jsou zakončeny závěrečnou zkouškou, která se skládá z části teoretické a praktické. Absolventi získávají osvědčení a svářečský průkaz České svářečské společnosti pro absolvovanou metodu

 

Druhy kurzů svařování

1. Svařování obalenou elektrodou ZK 111 1.1

  1. 2. Svařování tavící se elektrodou v aktivním plynu ZK 135 1.1

  2. 3. Svařování kyslíko-acetylenovým plamenem ZK 311 1.1


Obsah
Teoretická a praktická výuka probíhá ve svářečské škole SOU Svitavy dle osnov TP 125 a ČSN 050705 vydaných Českou svářečskou společností pro základní kurzy ZK 111 1.1, ZK 135 1.1 a ZK 311 1.1

Počet hodin
1. Teoretická výuka 40 hodin
2. Praktická výuka 120 hodin
3. Zkoušky 8 hodin

Celkem 168 hodin

  

Mimo základní nabídku výše uvedených kurzů, je možné po dohodě se zákazníkem upravit počet hodin, náplň kurzu, nebo vytvořit kurz dle požadavků zákazníka.

 

 


NAHORU