MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ

 
 

MECHANIK PLASTIKÁŘSKÝCH STROJŮ
(číslo oboru 23-44-L/01)
 

Název školy

Střední odborné učiliště Svitavy

Adresa školy

Nádražní 1083, 568 02 Svitavy

Zřizovatel

Pardubický kraj

Název ŠVP

Mechanik plastikářských strojů

Kód a obor vzdělání

23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení

Stupeň poskytovaného vzdělání

střední vzdělání s maturitní zkouškou

Délka a forma vzděláván

4 roky - denní studium

Platnost od

1. 9. 2012

 

Charakteristika studijního oboru

Čtyřletý studijní obor Mechanik plastikářských strojů je vhodný pro kreativní chlapce i dívky. Žáci jsou připravováni v oblasti všeobecné a odborné teorie a v oblasti praktické výuky strojírenského charakteru se zaměřením na zpracování plastů. Úspěšným studiem získají absolventi úplné střední odborné vzdělání s maturitou. Naučí se seřizovat, obsluhovat a kontrolovat pracovní prostředky a zařízení, používat běžné a mechanizované nástroje, osvojí si základy strojního obrábění (soustružení, frézování a vrtání. Absolventi získají znalosti a praktické dovednosti při výrobě, montážích a opravách složitějších strojů a zařízení.

Získají znalosti v navrhování technologických postupů pro výrobu jednoduchých součástí a stanovení optimálních montážních postupů. Osvojí si práci s výpočetní technikou a s aplikačními programy, zejména v oblasti technologické dokumentace, např. při kreslení technických výkresů (CAD) a tvorbě CNC programů (CAM). Naučí se používat při výrobě, montáži a servisních pracích vhodné komunální i speciální nástroje, nářadí, pomůcky, měřidla, měřící a diagnostické pomůcky a zařízení, včetně vyhodnocení jakosti a kvality výroby.

Příprava je ve vyšších ročnících zaměřena na obsluhu a seřizování strojů na zpracování plastů, včetně tvorby jednodušších programů pro číslicově řízené stroje, na oblast mechatroniky a řízení s využitím programovatelných automatů PLC ve spojení s tekutinovými mechanismy (pneumatika, hydraulika apod.) a elektromechaniky. Absolvent zná jednotlivé druhy používaných plastů, jejich vlastnosti, výrobu, využití a jejich značení, včetně technologií pro zpracování plastů -vstřikování, vyfukování, protlačování (extruze) a obrábění. Umí seřizovat používané stroje při zpracování plastů, zejména extrudéry, vstřikolisovací stroje, vyfukovací stroje, zná jejich konstrukci, vlastnosti a použití. Absolvent dokáže pracovat s ukazateli kvality pro oblast zpracování plastů, včetně požadavků norem kvality.Dosažená kvalifikace
úplné střední odborné vzdělání – maturitní vysvědčení


Uplatnění absolventů
seřizovač a údržbář plastikářských strojů a linek
programátor plastikářských strojů
vybrané technicko-hospodářské funkce provozního charakteru, např. kontrola jakosti výroby, plánování výroby, technolog apod.
po příslušné praxi jako mistr provozu

Možnosti dalšího studia

studium na vysoké škole
další pomaturitní studium

Přijímací podmínky

splněná povinná školní docházka
přijímací řízení


Pouze u nás lze studovat v maturitním programu v celé ČR!V nových oborech nezaměstnanost nehrozíSchaeffler Production CZ nabízí perspektivuUčební plán

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

1. ročník

2. ročník

3. ročník

4. ročník

Celkem

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

3

3

10

Cizí jazyk

CIJ

3

3

3

3

12

Občanská nauka

OBN

-

1

1

1

3

Dějepis

DEJ

2

-

-

-

2

Matematika

MAT

4

2

3

3

12

Fyzika

FYZ

2

1

1

-

4

Chemie

CHE

2

-

-

-

2

Základy ekologie

ZEK

1

-

-

-

1

Informační a komunikační technologie

IKT

2

2

1

-

5

Tělesná výchova

TEV

2

2

2

2

8

Ekonomika

EKN

-

-

1

2

3

Technická dokumentace

TED

2

1

1

1

5

Strojírenská technologie

STT

2

1

-

-

3

Strojnictví

STR

-

2

-

-

2

Technologie

TE

2

-

-

-

2

Technologie zpracování plastů

TZP

-

2

3

3

8

Plastové materiály

PST

-

-

2

-

2

Technická mechanika

TM

-

-

2

-

2

Technická měření

TME

-

-

-

2

2

Automatizace a řízení strojů

AS

-

-

-

2

2

Odborný výcvik

ODV

6

14

10,5

10,5

41

CELKEM

 

32

33

33,5

32,5

131
NAHORU