NÁSTROJAŘ

 


NÁSTROJAŘ
(číslo oboru 23-52-H/01)

 

 

Název školy

Střední odborné učiliště Svitavy

Adresa školy

Nádražní 1083, 568 02 Svitavy

Zřizovatel

Pardubický kraj

Název ŠVP

Nástrojař

Kód a obor vzdělání

23-52-H/01 Nástrojař

Stupeň poskytovaného vzdělání

střední vzdělání s výučním listem

Délka a forma vzděláván

3 roky - denní studium

Platnost od

1. 9. 2011


Charakteristika učebního oboru

Tříletý učební obor Nástrojař je vhodný pro manuálně zručné chlapce a dívky, kteří mohou získat střední odborné vzdělání příslušného zaměření. Absolventi získají znalosti, vědomosti a praktické dovednosti ve výrobě tvářecích a řezných nástrojů, upínacích a montážních přípravků. Naučí se zpracovávat kovové i nekovové materiály, způsoby ručního opracování a strojního obrábění na soustruzích, frézkách, vrtačkách, bruskách, obrážečkách. Ovládnou ruční a strojní ostření nástrojů, měření a kontrolu strojních součástí. Získají také potřebné znalosti o materiálech, čtení výkresů a výrobní dokumentace. Osvojí si práci na počítači, programování a obsluhu číslicově řízených obráběcích strojů   
Dosažená kvalifikace
střední odborné vzdělání – výuční list

Uplatnění absolventů

v nástrojárnách o ostřírnách
v provozech na výrobu forem a přípravků
v montážních a opravárenských provozech

Možnosti dalšího studia
přestup velmi dobrých studentů do 2. ročníku maturitního oboru
pokračovat ve studiu ve dvouletém nástavbovém studiu

Přijímací podmínky
splněná povinná školní docházka
přijímací řízení na základě výsledků ze základní školy


Učební plán

Názvy vyučovacích předmětů

Zkratka předmětu

1. ročník

2. ročník

2. ročník

Celkem

A. Základní předměty

Český jazyk a literatura

CJL

2

2

1

5

Cizí  jazyk

CIJ

2

2

2

6

Občanská nauka

OBN

1

1

1

3

Matematika

MAT

3

1

1

5

Fyzika

FYZ

2

1

0

3

Chemie

CHE

1

0

0

1

Základy ekologie

ZEK

1

0

0

1

Informační a komunikační technologie

IKT

1

1

1

3

Tělesná výchova

TEV

2

1

1

4

Ekonomika

EKN

0

0

2

2

B. Předměty specializace

Technická dokumentace

TED

2

1

1

4

Strojnictví

STR

0

1,5

1,5

3

Strojírenská technologie

STT

2

2

0

4

Technologie

TE

2

2

3

7

Odborný výcvik

ODV

12

17,5

17,5

47

CELKEM

 

33

33

32

98
NAHORU