Svářečská škola


 

Svářečská škola č. 13/868 byla uvedena do provozu v roce 1993 a je součástí Středního odborného učiliště Svitavy. Škola je využívána jak pro výuku oborů instalatér, zámečník a mechanik strojů a zařízení, tak i pro doplňkovou činnost. Výuka je zajišťována na učebně sváření plamenem a učebně sváření el. obloukem a v ochranné atmosféře. Na každé učebně je 5 výukových pracovišť. Škola nabízí základní kurzy, úřední zkoušky a doškolování svářečů.

Absolventi získávají po úspěšném absolvování kurzů svářečské oprávnění s celostátní platností. Tyto doklady jsou vydávány ve spolupráci s Českou svářečskou společností CWS ANB.

Nově zavedená svářečská škola č. 7/868 a je další součástí Středního odborného učiliště Svitavy. Škola je využívána převážně pro výuku oborů instalatér, tak i pro doplňkovou činnost. Škola nabízí převážně základní kurzy, doškolování svářečů a získání osvědčení zaškoleného pracovníka. Zaměřuje se na svařování domovních i průmyslových rozvodů potrubí.

Absolventi získávají po úspěšném absolvování kurzů svářečské oprávnění, nebo osvědčení s celostátní platností. Tyto doklady jsou vydávány ve spolupráci s Českou svářečskou společností CWS ANB. 
Nabídka kurzů svařování

Základní kurzy svařování

 

ZK 111 1.1 Základní kurz svařování nelegovaných ocelí obalenou elektrodou dle ČSN 05 0705
ZK 135 1.1 Základní kurz obloukového svařování nelegovaných ocelí tavící se elektordou v aktivním plynu (MAG) dle ČSN 05 0705
ZK 141 1.1 Základní kurz obloukového svařování nelegovaných ocelí netavící se elektrodou v inertním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705
ZK 141 8 Základní kurz obloukového svařování korozivzdorných austenitických ocelí netavící se elektrodou v interním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705
ZK 141 21 Základní kurz obloukového svařování hliníku a jeho slitin netavící se elektrodou v interním plynu (TIG) dle ČSN 05 0705
ZK 311 1.1 Základní kurz svařování kyslíko-acetylenovým plamenem dle ČSN 05 0705
ZK 11 P 2,3

Základní kurz svařování plastového potrubí metodou na tupo dle ČSN 05 0705 ( Materiál PP nebo PE )

ZK 15 P 2,3 Základní kurz svařování plastového potrubí metodou polyfúzní dle ČSN 05 0705 ( Materiál PP nebo PE )
ZK 16 P 2,3 Základní kurz svařování plastového potrubí elektrotvarovkou dle ČSN 05 0705 ( Materiál PP nebo PE )
ZK  51 P 1  Základní  kurz  lepení plastového potrubí. (Materiál PVC)

 

Doplňková školení dle osnov ČSN 05 07 05 lze sloučit se svářecí školou na ocel.

 Zaškolení
 

ZP 81 - 2 1.1 (ZP 311-2 1.1) Kurz zaškolení pro řezání a drážkování ocelí kyslíkem dle ČSN 05 0705
ZP 912 - 9 1.1 Kurz zaškolení plamenovým tvrdým pájením nelegovaných ocelí dle ČSN 05 0705
ZP 912 - 9 31 Kurz zaškolení tvrdým pájením mědi dle ČSN 05 0705
ZP 942 - 8 31 Kurz zaškolení plamenovým měkkým pájením mědi dle ČSN 05 07 05


 Úřední kurzy
 

ČSN EN ISO 9606 - 1 Kurz svařování ocelí (plechy) elektrickým obloukem zakončený úřední zkouškou dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO 9606 - 1 Kurz svařování ocelí (trubky a plechy) kyslíko-acetylenovým plamenem zakončený úřední zkouškou dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO 9606 - 2 Kurz svařování hliníku a jeho slitin (plechy a trubky) zakoncený úřední zkouškou dle mezinárodní normy
ČSN EN ISO 13 585 Kurz plamenového tvrdého pájení ocelových nebo měděných trubek zakončený úřední zkouškou dle mezinárodní normy


Zajišťujeme možnost přípravy a zkoušek pro dané metody svařování plastového potrubí ve spolupráci s naší mateční organizací  UNO Praha s možností získání oprávnění dle směrnice CWS ANB a TPG  927 06.
 
Periodické přezkoušení svářečů dle normy ČSN EN ISO 9606-1, ČSN EN ISO 9606-2, ČSN EN ISO 13 585
Je určeno pro svářeče s úřední zkouškou dle platných mezinárodních norem. Délka školení - 3 dny. Termíny školení jsou odvislé od došlých přihlášek.

Doškolování svařečů dle ČSN 05 0705 - periodické přezkoušení z bezpečnostních předpisů
Je určeno pro svářeče se základním kurzem pro metody 311, 111, 135 a 141, včetně zaškolených pracovníků dle ČSN 05 0705. Školení provedeme po vzájemné domluvě i ve Vaší firmě.


Nabídka doplňkového školení svářečů

Střední odborné učiliště Svitavy organizuje ve své svářečské  škole ve školním roce doplňkové školení svářečů z bezpečnostních ustanovení v termínech:

 

Září 2022  
Říjen 2022 7. 10.
Prosinec 2021 16. 12.
Leden 2022 18. 1.
Únor 2022 25.2.
Červen 2022 17.6.

 
Školení se koná při minimálním počtu 10 přihlášených zájemců
Školení je určeno pro svářeče se základním kurzem svařování a  svářečské dělníky.
Školení je jednodenní a koná se na učebně svářečské školy SOU SVITAVY na Nádražní ulici č. 1083 vždy od 7:30 do 13:00 hodin.
Při větším počtu zájemců je možné dohodnout i jiný termín!

 

Poplatek za jednodenní školení pro jednoho účastníka činí 450 Kč, u dvou a více metod sváření 600 Kč
 

 

Bližší informace a přihlášky zasílejte na adresu:
 

 

Střední odborné učiliště SVITAVY

Nádražní 1083/8, Předměstí

568 02 Svitavy

Mob.: 702 229 656
E-mail: info@sousvitavy.cz nebo salivarovak@sousvitavy.cz

 

Vyřizuje: Mgr. Alice Štrajtová Štefková nebo Klára Salivarová

NAHORU