ODBORNÉ SOUTĚŽE

UČEŇ INSTALATÉR 2018

 

V letošním roce bylo SOU Svitavy pověřeno organizací krajského kola soutěže odborné dovednosti UČEŇ INSTALATÉR. Soutěžili u nás žáci z  Pardubického i Královéhradeckého kraje. Učni soutěžili jak v teoretických znalostech, tak ze všech částí obsažených v oboru instalatér v praktické části. Důraz byl založen na odborné dovednosti při sváření kyslíko-acetylenovým plamenem, pájení měděných trubek, sváření plastů, montáži zařizovacích předmětů. Velké nároky byly kladeny také na provádění ohybů na ocelovém a měděném potrubí a přesnost rozměrů.

Vítězi se stali všichni účastníci, neboť po celou dobu soutěže všechny zúčastněné neopouštěla dobrá nálada. Hodnotící komice měla velmi těžkou práci, protože výsledky byly vyrovnané. Přesto ale odborná porota z Cechu topenářů a instalatérů ČR určila toto v pořadí Pardubickém kraji:

 

Družstva:

1. místo: SOU Svitavy

2. místo:  SOU plynárenské Pardubice

3. místo: SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk

 

Jednotlivci:

  1. 1. místo: Lukáš Daníček  - SŠ obchodu, řemesel a služeb Žamberk
  2.  
  3. 2. místo: Martin Betlach   -  SOU Svitavy
  4.  
  5. 3. místo: Petr Lukáš - SOU plynárenské Pardubice
  6.  

 

Pořadí v Královéhradeckém kraji:

Družstva:

  1. 1. místo: SOŠ a SOU Vocelova 1338, Hradec Králové
  2.  

Jednotlivci:

  1. 1. místo: Josef Cimický
  2. 2. místo: Miloslav Šumský

 

Díky svým znalostem a dovednostem získali naši žáci v krajském kole krásné 1. místo. Gratulujeme.   Alice Štrajtová Štefková  

 

   

 

      

 

Soutěže učňů Řemeslo/ Skill 2017

 

Žáci SOU Svitavy se zúčastnili mezinárodní soutěže učňů Řemeslo/ Skill 2017 a umístili se na krásném 2. místě!

Soutěž probíhala přímo na náměstí ve Vysokém Mýtě ve dnech 19. – 21. září. Zedníci nejdříve postavili dvě hrubé stavby a naši instalatéři nastoupili ve středu 20. září. Podle výkresu museli provést rozvody vody, osadit a dopojit vodu na různé moduly. Naši soutěžící Martin Betlach a Marek Navrátil z 3. ročníku oboru instalatér se pod vedením učitele odborného výcviku Václava Vitoucha umístili na 2. místě. Gratulujeme k mimořádnému úspěchu.  Alice Štrajtová Štefková

 

    

 

Okresní kolo Soutěže praktických dovedností žáků základních škol
Soutěž se koná každoročně v rámci projektu zvyšování motivace žáků základních škol k technickkému vzdělání. Nejprve proběhnou školní kola a poté se vždy dva nejlepší utkají v dílnách odborného výcviku SOU Svitavy.

v prosinci se opět na naši školu sjelou nejlepší žáci celkem z 11 základních škol:

ZŠ SVITAVY, Felberova
ZŠ Svitavy, Rigrova
ZŠ Svitavy, nám. Míru
ZŠ Svitavy, T.G.Masaryka
ZŠ a MŠ Svitavy, Sokolovská
ZŠ Vítějeves
ZŠ Pomezí
ZŠ a MŠ Městečko Trnávka
ZŠ Bystré
ZŠ Brněnec
ZŠ Litomyšl, Zámecká

Žáci základních škol byli poučeni o zásadách bezpečnosti práce a celou dobu pracovali na třech dílnách pod dozorem našich učitelů odborného výcviku. Podporu a drobné rady jim také dávali naši žáci z SOU Svitavy. Po celou dobu panovala dobrá nálada a všichni si soutěž užili.Po ukončení soutěže dostála své úlohy komise posuovatelů. Výsledné rozhodování nebylo jendoduché,
ale nakonec si i s tímto úkolem naši učitelé odborného výcviku poradili.

 

... a byli vyhlášeni ti nejlepší:


     

3. místo: Jan SAUER (ZŠ Sokolovská Svitavy)      2. místo: Tomáš Zatloukal (ZŠ Městečko Trnávka)       1. místo: Vojtěch KUBJÁT (ZŠ Vítějeves)

OPĚT UMÍSTĚNÍ MEZI NEJLEPŠÍMI !! - V SOD STROJNÍ MECHANIK MÁME 2. MÍSTO !!
Ve dnech 14.-15.3.2017 jsme u nás uspořádali Soutěži odborných dovedností oboru STROJNÍ MECHANIK. Této krajské soutěže se zúčastnílo celkem 6 soutěžních družstev z královehradeckého, pardubického a středočeského kraje. V úterý se soutěžilo ve zhotovení nástrojařské svěrky, na kterou měli soutěžící 390 min. 
Nejobtížnějším se ukázalo kolíkování průměru 3H7 a daných roztečí těchto otvorů. Středa patřila části teoretické, ke soutěžící museli zodpovědět 10 otázek z technického kreslení, aplikované matematiky, technologie, lícování a bezpečnosti práce.
Je potěšující, že jsme se v soutěži neztratili. Naopak v jednom z nejoblíbenějších oborů získal Ondřej Kadlec 2. místo a postupuje do celostátního kola do Brna!! Výborně !!
   
Ondřej Kadlec při praktické části                                           Soutěžící

 
Měření prací                                                                                Slavnostní vyhlášení výsledků


Tři nejlepší, z leva Ondřej Kadlec (2.), Tomáš Festa (1.), Tomáš Marek (3.)VÍTĚZÍME V SOUTĚŽI ODBORNÝCH DOVEDNOSTÍ OBORU MECHANIK SEŘIZOVAČ

SOU Svitavy vítězí v soutěži odborných dovedností oboru MECHANIK SEŘIZOVAČ!!! Dne 22.2.2017 naši žáci 3.ročníku prokázali připravenost a jednoznačně porazili konkurenci v programování obrábění čepu v programu S-2000, a dále v testování teoretických znalostí z technologie, lícování, tvorbě seřizovacího listu a tvorbě technologického postupu. Tento se také stal úkolem nejobtížnějším. Jan Mužík 1. místo, Matěj Schiller 2. místo, celkově 1. místo ve družstvech! Gratulujeme!!

 
SOUTĚŽ TALENTY PRO FIRMY "T-PROFI"

Dne 24.1.2017 jsme se společně s žáky ZŠ Felberova zůčastnili krajského kola soutěže T-PROFI
pořádané Hospodářskou komorou Pardubického kraje.

Soutěžilo se v sestavování mechanismu ze stavebnice Merkur včetně strojního pohonu zařízení.
TECHNOhrátky

 

9.listopadu proběhly na půdě SOU Svitavy opět Technohrátky.

 

Jak to všechno probíhalo a další podrobnosti o působení školy si přečtěte na infostránce a prohlédněte si krátký klip.

 

 


 

 
 


CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ INSTALATÉRŮ "UČEŇ INSTALATÉR 2016"


Celorepublikové finále soutěže UČEŇ INSTALATÉR 2016, bylo velkou událostí a oslavou řemesla. Akce se konala ve dnech 20. - 22. dubna 2016 na brněnském výstavišti v pavilonu P. Soutěž je zařazena jako doprovodný program IBF Brno 2016.

Žák naší školy Radek Neděla postoupil do finále z krajského kola soutěže instalatérů společně s dalšími 27 žáky z odborných škol z celé republiky. Jako již tradičně soutěž prověřovala teoretické i praktické vědomosti a dovednosti žáků v jejich učebním oboru.

V praktické části žáci museli prokázat zručnost v oblasti montáže z různých druhů materiálů (PPR, měď, ocel), včetně osazení radiátorů, WC, umyvadel ap. Teoretické dovednosti prověřil zkušební počítačový test. Náš žák se v této náročné soutěži, která byla již tradičně velmi dobře obsazena, umístil na solidním 19. místě.

Gratulujeme.

CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽ ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ
 

Ve dnech 11. - 13. dubna 2016 proběhla na Vyšší odborné škole a Střední průmyslové škole Žďár nad Sázavou celostátní soutěž žáků učebního oboru Obráběč kovů KOVO JUNIOR 2016. Soutěž je pořádána v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ RUČIČKY.

Soutěže se zúčastnilo 10 dvoučlenných družstev složených z žáků, kteří se v soutěžích v jednotlivých krajích České republiky umístili na 1. a 2. místě. V praktické části soutěže žáci zhotovili na soustruhu přechodku dle výkresové dokumentace. Dalším úkol spočíval v rozboru uložení, výpočtu řezných podmínek a měření součásti.

Pardubický kraj reprezentovali náš žák Tomáš Kalášek a ze Střední průmyslové školy Chrudim Jan Hudec.
 

soutěži družstev pak Pardubický kraj získal úžasné 3. místo. V soutěži jednotlivců se Tomáš Kalášek umístil na výborném 4. místě a to opět doslova o pár bodů a Jan Hudec na místě 6.

Blahopřejeme!
   
REGIONÁLNÍ KOLO SOD OBORU NÁSTROJAŘ

Ve dnech 22. -23. 3. 2016 se naši žáci oboru Nástrojař zúčastnili regionálního kola Soutěže odborných dovedností na Střední průmyslové škole v Trutnově.
Soutěž byla již tradičně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V praktické části žáci vyráběli upínku, druhá část soutěže pak prověřila jejich odborné znalosti.
Ve skvěle obsazené soutěži získali naši zástupci skvělé 
4. místo v družstvech. V jednotlivcích se pak Lidmila Lukáš umístil na krásném 11. místě a Holub Štepán na výborném 5. místě. Jak zdůzarnil učitel odborného výcviku Czehowský, který se s žáky soutěže účastnil a také je na ni odborně připravil, třetí místo naší škole uteklo o pouhých 11 bodů!

Fotogalarie ze soutěže naleznete na stránkách SPŠ Trutnov: 

http://www.spstrutnov.cz/galerie/souteze/soutez-odbornych-dovednosti-oboru-nastrojar-2015-2016/2016-03-22-001-6720


KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZRUČNOSTI STROJNÍCH MECHANIKŮ 2016

Ve dnech 15.-16.3. 2016 se uskutečnilo krajské kolo soutěže zručnosti strojních mechaniků 2016 v areálu střední školy Podorlického vzdělávacího centra v Dobrušce. Celkem se soutěže zúčastnilo 16 žáků z 8. škol.
Soutěž byla rozdělena jako obvykle na dvě části, praktickou a teoretickou. V praktické části žáci vyráběli "Jednoduché svěrky". Písemná teoretická část prověřovala znalosti žáků z odborných předmětů a bezpečnosti práce a požární ochrany.
Naši dva studenti Samuel Martinec a Jindřich Nešpor se umístili na  na  11. a 8. místě ve velké konkurenci ostatních soutěžních škol. Celkově v 
družstvech obsadili 5. místo.

REGIONÁLNÍ KOLO SOD ŽÁKŮ UČEBNÍHO OBORU OBRÁBĚČ KOVŮ

Ve dnech 8. - 9. března 2016 se na naší škole konalo regionální kolo soutěže odborných vědomostí a dovedností žáků učebního oboru Obráběč kovů 23-56-H/01.  Akce se v letošním školním roce zúčastnily celkem čtyři odborné školy.

Soutěž byla, jak název napovídá, složena ze dvou částí, praktické a teoretické, dovedností a vědomostní. V praktické části soutěže žáci obráběly dvě strojní součásti (vřetena), které následně k sobě musely lícovat.


Druhý den žáci vypracovávali vědomostní test z oblasti obrábění kovů.

Velmi nás pak potěšily výsledky a to jak v části družstev tak jednotlivců. 
Naši žáci se umístili na 1. místě v družstvech, v jednotlivcích obsadil Tomáš Kalášek 1. místo a Jakob Veselý 3. místo. Na 2. místě se pak umístil Jan Hudec ze Střední průmyslové školy Chrudim.

Výsledková listina - družstva

Výsledková listina - jednotlivci

Všem účastníkům děkujeme a přejeme mnoho zdaru v celostátní soutěži odborných dovedností. Chceme také na tomto místě poděkovat učitelům odborného výcviku, kteří žáky jejich dovednostem dnes a denně učí. Za náš tým děkujeme panu učiteli odborného výcviku Petru Náhlíkovi.

SOUTĚŽ INSTALATÉR 2016
Dne 17. 2. 2016 proběhdla na Střední škole obchodu, řemesel a služeb v  Žamberku Krajská soutěž odborných dovedností oboru Instalatér. Náš žák Radek Neděla se umístil na krásném 3. místě. Soutěže se účastili studenti z pěti středních odborných škol z Pardubického a Hradeckého kraje. Gratujeme!

Soutěž byla určena pro žáky 3. ročníku oboru instalatér. Každá škola vyslala dva své nejlepší žáky. Jednotlivé soutěžní práce zahrnovaly široké spektrum instalatérských prací, takže jsou v nich zahrnuty sestavy z trubek ocelových, měděných a plastových. Dále pak montáž umyvadla se stojánkovou baterií a předstěnového prvku WC.


Výše uvedené práce se provádí ve všech krajích ČR naprosto stejné a hodnotí je stejná nezávislá porota. Tím je zajištěna objektivnost ve všech krajských soutěžích. Na základě dosažených výsledků se dá porovnat úroveň jednotlivých žáků a škol.

Celkové výsledky z letošní soutěže jsou pro naši školu velmi povzbudivé, neboť náš žák
Radek Něděla se umístil v rámci Východočeského regionu na třetím místě  a žák Martin Culík na místě sedmém.


Jostef Žilka, UOV