ODBORNÁ PRAXE VE FIRMÁCH

Odborná praxe ve firmách je pro žáky tříd 2.M a 3.M ve  školním

 

roce 2019/20 z důvodů mimořádných opatření  z r u š e n a .