Exkurze do Dolních Vítkovic

Ve středu 22. června se uskutečnila exkurze do Dolních Vítkovic – Ostravy – Vysoké pece. Žáci druhého ročníku oboru mechanik seřizovač si společně s průvodcem prošli areál bývalého Vysokopecního závodu, kde se dozvěděli vše o historii Dolních Vítkovic a

Číst více

Žákyně roku

Žákyní roku za naši školu se v letošním roce stala Jana Minarčíková ze třídy 3.N. Letos velice úspěšně ukončila studium tříletého oboru nástrojař. V příštím školním roce Jana půjde do 2. ročníku maturitní třídy a bude studovat obor machanik seřizovač CNC

Číst více

Den s IZS

Ve středu 22. června 2022 se na svitavské hasičské stanici konal již tradiční Den spolupráce složek integrovaného záchranného systému. Pořadatelé připravili pro návštěvníky bohatý program. Spatřit vycvičené psy jak Policie ČR, tak Celní správy mohli i naš

Číst více

Jak to vidí mladí - mladí v práci

Jsme současní žáci druhého ročníku Středního odborného učiliště Svitavy - oboru strojní mechanik. Chceme se v životě uplatnit, ale víme, že tomu předchází učení a práce na sobě.

Číst více

Předávání závěrečných vysvědčení absolventům

Dnes předával ředitel SOU Svitavy Ing. Leoš Říha závěrečná vysvědčení úspěšným absolventům tříletých oborů. Někteří z našich žáků se rozhodli ve škole ještě zůstat a půjdou od září do 2. ročníku maturitního oboru mechanik plastikářských strojů. Ti další

Číst více

Tříleté obory jdou u nás do finále

Právě u nás probíhají závěrečné ústní zkoušky tříletých oboru...

Číst více